środa, 19 lutego 2020 r.

Reorganizacja w liczbach

Zgodnie z decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia 24. 02. 2004 roku w sprawie zmian administracyjnych w Kościele w Polsce z archidiecezji gnieźnieńskiej ubędzie 114 parafii, które wejdą w skład nowoutworzonej diecezji bydgoskiej, a przybędą 53 z diecezji włocławskiej i poznańskiej. Zmiany wejdą w życie 25 marca br.

Do tej pory archidiecezja gnieźnieńska liczyła 33 dekanaty, do których należało łącznie 326 parafii i blisko milion wiernych. Po zmianach w jej skład wchodzić będzie 29 dekanatów obejmujących 266 parafii i nieco ponad 684 tysiące wiernych.

W granicach diecezji bydgoskiej…
Od archidiecezji gnieźnieńskiej odłączonych zostanie 5 dekanatów bydgoskich oraz dekanaty: Kcynia, Łobżenica, Mrocza, Nakło, Szubin, Wyrzysk i Wysoka. W sumie 114 parafii zamieszkałych przez ponad 510 tysięcy wiernych. Wraz z wydzielonymi z diecezji pelplińskiej dekanatami: Sępólno Krajeńskie, Wierzchucin, większą częścią dekanatu Koronowo oraz dekanatem Złotów z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wejdą one w skład nowoutworzonej diecezji bydgoskiej, której ordynariuszem został biskup pomocniczy z Wrocławia Jan Tyrawa. Reasumując, w granicach diecezji bydgoskiej znajdzie się ogółem 16 dekanatów obejmujących 144 parafie i przeszło 596 tysięcy wiernych, wśród których posługę duszpasterską pełnić będzie 363 kapłanów. Należy dodać, iż nowa diecezja należeć będzie metropolii gnieźnieńskiej, i że do 25 marca br. pozostanie pod jurysdykcją Metropolity Gnieźnieńskiego, ks. abp. Henryka Muszyńskiego.

W granicach archidiecezji gnieźnieńskiej…
Do "okrojonej” archidiecezji gnieźnieńskiej przyłączone zostaną z diecezji włocławskiej dekanaty: Kleczew, Słupca, Zagórów i Golina (oprócz parafii w Kazimierzu Biskupim), a z diecezji poznańskiej Chodzież i Rogoźno oraz 6 parafii z dekanatu Goślina (Białężyn, Długa Goślina, Lechlin, Skoki, Murowana Goślina – pw. św. Jakuba i pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa) i 3 z dekanatu Kostrzyn (Nekla, Opatówko, Targowa Górka). Po reorganizacji archidiecezja gnieźnieńska liczyć więc będzie 29 dekanatów obejmujących w sumie 266 parafii i ponad 684 tysiące wiernych. Zmniejszy się także liczba posługujących w niej kapłanów, których będzie teraz 437, w tym 44 z diecezji poznańskiej i 41 z włocławskiej.

Inne dyrektywy…
W myśl dekretu wykonawczego dotyczącego decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II kapłani, którzy do 23 lutego br. pełnili posługę na terytorium nowoutworzonej diecezji bydgoskiej zostaną do niej włączeni z dniem 25 marca br. Podobnie kapłani i diakoni przebywający obecnie poza granicami diecezji, którzy tuż przed wyjazdem pełnili posługę na obszarze wchodzącym w skład tejże diecezji. Przebywający na jej terenie księża emeryci zostaną inkardynowani do diecezji macierzystej, lub, jeśli wyrażą taką wolę, włączeni do diecezji bydgoskiej. Diakoni zaś i klerycy przynależeć będą do diecezji, na terytorium której znajduje się miejsce ich urodzenia (obecnie w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie przebywa 59 kleryków z archidiecezji gnieźnieńskiej i 54 z diecezji bydgoskiej). Ponadto zasady korzystania z seminarium duchownego, wydziału teologicznego, sądu biskupiego oraz inne sprawy personalne będą rozwiązywane na drodze uzgodnień między biskupami diecezji.

Autor: BERNADETA GOZDOWSKADo archidiecezji gnieźnieńskiej przyłączone zostaną:

Z diecezji poznańskiej:
- dekanat Chodzież: 10 parafii, 45.429 wiernych, 18 kapłanów
- dekanat Goślina: 6 parafii, 20.153 wiernych, 12 kapłanów
- dekanat Kostrzyn: 3 parafie, 6.585 wiernych, 4 kapłanów
- dekanat Rogoźno: 7 parafii, 18.265 wiernych, 10 kapłanów

Z diecezji włocławskiej:
- dekanat Golina: 5 parafii, 15.101 wiernych, 9 kapłanów
- dekanat Kleczew: 6 parafii, 17.598 wiernych, 11 kapłanów
- dekanat Słupca: 9 parafii, 23.586 wiernych, 14 kapłanów
- dekanat Zagórów: 7 parafii, 24.182 wiernych, 12 kapłanów

(szarość 2)

W skład diecezji bydgoskiej wchodzić będzie:

Z archidiecezji gnieźnieńskiej:
- 5 dekanatów bydgoskich: 48 parafii, 364.865 wiernych, 205 kapłanów
- dekanat Kcynia: 10 parafii, 22.814 wiernych, 13 kapłanów
- dekanat Łobżenica: 9 parafii, 14.224 wiernych, 20 kapłanów
- dekanat Mrocza: 9 parafii, 16.042 wiernych, 11 kapłanów
- dekanat Nakło: 9 parafii, 31.049 wiernych, 21 kapłanów
- dekanat Szubin: 12 parafii, 26.913 wiernych, 20 kapłanów
- dekanat Wyrzysk: 8 parafii, 17.888 wiernych, 13 kapłanów
- dekanat Wysoka: 9 parafii, 16.310 wiernych, 13 kapłanów

Z diecezji pelplińskiej:
- dekanat Sępólno Krajeńskie: 6 parafii, 24.335 wiernych, 14 kapłanów
- dekanat Wierzchucin: 4 parafie, 4.720 wiernych, 4 kapłanów
- dekanat koronowo: 8 parafii, 13.818 wiernych, 9 kapłanów

Z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:

- dekanat Złotów: 12 parafii, 43.224 wiernych, 20 kapłanów

Polecamy