niedziela, 23 lutego 2020 r.

XIV Olimpiada Teologii Katolickiej

Po raz pierwszy pod nazwą Olimpiada Teologii Katolickiej odbyły się dnia 3 marca 2004 w Pobiedziskach diecezjalne eliminacje XIV edycji ogólnopolskiego konkursu religijnego dla młodzieży.

Wcześniejszą nazwę Olimpiada Wiedzy Religijnej zmieniono, aby bardziej połączyć ją z uniwersytecką dyscypliną naukową - teologią. W gościnnych progach Prywatnego Gimnazjum i Liceum Sióstr Sacre Coeur w Pobiedziskach spotkało się 98 młodych ludzi z 49 szkół ponadgimnazjalnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej - ostatni raz w jej dawnych granicach, a więc także z Bydgoszczy, Szubina, Solca Kujawskiego i Nakła. Tytuł tegorocznej olimpiady brzmiał: Jan Paweł II - Apostoł jedności. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 40 pytań. Musieli wykazać się dobrą znajomością Dziejów Apostolskich, soborowej Konstytucji Lumen gentium, oraz nauczania papieskiego, zwłaszcza Listu apostolskiego Novo millennio ineunte i Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa. Wśród pytań pojawiły się m.in. takie jak: Do jakich Kościołów odnosi się nazwa „Kościoły siostrzane”? Co to jest sukcesja apostolska? Jak nazywali się pierwsi diakoni? Jak brzmi łaciński tytuł Encykliki Jana Pawła II o ewangelizacji z 7 grudnia 1990 r.? Laureatami diecezjalnych eliminacji zostali: I miejsce - Michalina Lach (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy, katecheta ks. Andrzej Kalita), II miejsce (ex equo) - Michalina Oczadło (I LO im. C.K. Norwida w Bydgoszczy, katecheta ks. Karol Glesmer) i Bartosz Jakub Myśliwiec (II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, katecheta ks. Witold Sadłowski). Laureaci reprezentować będą naszą archidiecezję na ogólnopolskim finale XIV OTK, który odbędzie się w Elblągu w dniach 26-28 marca 2004 r. Olimpiada Teologii Katolickiej w jej obecnym kształcie to z pewnością owoc, niekiedy stawianej pod znakiem zapytania, szkolnej katechezy. Otworzyła ona przed młodymi ludźmi duże możliwości zgłębiania prawd wiary i nauki Kościoła, z których, jak widać po rosnącym z roku na rok zainteresowaniu religijnymi konkursami, starają się korzystać. Serdeczne zatem podziękowania dla młodzieży, katechetek i katechetów, księży prefektów, a zwłaszcza dla siostry Dyrektor, siostry Przełożonej i ks. Prefekta pobiedziskiej szkoły i klasztoru za otwartość, zrozumienie i gościnność, której wszyscy doświadczyliśmy.

Tekst: Ks. Mieczysław Polak

Polecamy