środa, 26 lutego 2020 r.

Zmarł ks. kan. Jan Tadych

Urodził się 11.06.1932 r. w Kościerzynie Małym. W latach 1947-49 uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Złotowie, a w latach 1949-51 uczył się w Niższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Do PWSD wstąpił w 1951 r. Święcenia kapłańskie z rąk ks. bp Lucjana Bernackiego przyjął w 15.06.1957 r. w Gnieźnie. Jako wikariusz pracował w Inowrocławiu (1957-58), Damasławku (1958-59), Starzłkowie (1959-60), Strzydzewcu (1960-61), Kruszwicy (1961-62), Solcu Kujawskim (1962-63), Wysokiej (1963-65) i Gębicach (1965-66). 3.07.1966 r. został mianowany proboszczem we Wszembórzu, gdzie pracował do 1979 r. Następnie był proboszczem w par. MB Królowej Polski w Żninie (1979-82), w Inowrocławiu-Szymborzu (1982-89) i Żydowie, gdzie swą funkcje pełnił do śmierci.

W latach 1970-74 ukończył studia specjalistyczne na ATK w Warszawie uzyskując stopień doktora teologii. W uznaniu jego zasług dla Archidiecezji Ks. Arcybiskup H. Muszyński mianował go 20.04.1994 r. Kanonikiem Gremialnym Kapituły Prymasowskiej.

Śp. ks. kan. Jan Tadych pełnił następujące funkcje kościelne: Zastępcy Przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, wykładowcy muzyki liturgicznej w PWSD, członka Komisji Organistowskiej, Przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji ds. Powołań Duchownych i Rady Ekonomiczno-Administracyjnej PWSD. W 1993 r. powołał do życia Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich AG, którego prezesem był do chwili śmierci.

Polecamy