czwartek, 27 lutego 2020 r.

Archidiecezjalna Rada Duszpasterska

Pierwsze posiedzenie w nowym składzie

W sobotę, 16 października br. w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Było to pierwsze spotkanie Rady w nowym składzie. Do tego ważnego gremium doradczego biskupa diecezjalnego dołączyli kapłani oraz osoby świeckie z parafii, które w marcu br. zostały włączone do archidiecezji gnieźnieńskiej z archidiecezji poznańskiej i diecezji włocławskiej.

Zgodnie ze swoim statutem, Archidiecezjalna Rada Duszpasterska jest organem doradczym Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Współuczestniczy ona w jego pasterskiej odpowiedzialności i trosce o jak najbardziej owocną realizację misji apostolskiej w Kościele Gnieźnieńskim.
- Rady Duszpasterskie są pewnym novum w Kościele. Pojawiły się dopiero po Soborze Watykańskim II. I chociaż nie posiadają jeszcze bardzo ugruntowanej tradycji, stanowią najważniejsze gremium diecezji – tłumaczył na sobotnim spotkaniu ks. abp Henryk Muszyński. – Do ich zadań należy między innymi badanie i analizowanie potrzeb religijnych diecezji, zgłaszanie stosownych propozycji umożliwiających wspólnocie diecezjalnej prawidłową organizację i skuteczną realizacją zadań pastoralnych, a także opiniowanie, rozważanie i wyciąganie praktycznych wniosków oraz akceptowanie programów duszpasterskich.
Głównym tematem sobotniego spotkania był program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej na rok 2005 – powiedział nam ks. dr Mieczysław Polak, sekretarz Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej. – Program ten zatytułowany jest „Głosić Ewangelię nadziei”. Oprócz realizacji programu w duszpasterstwie zwyczajnym, w archidiecezji gnieźnieńskiej zamierza się podjąć odnowę parafialnego duszpasterstwa młodzieży oraz powołać do życia parafialne grupy animacji liturgicznej, których zadaniem będzie przygotowanie do jak najlepszego przeżycia i celebracji niedzielnej Eucharystii.


Z urzędu w skład Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej weszli:

ks. bp Bogdan Wojtuś
ks. bp Wojciech Polak
ks. Bogdan Czyżewski – rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie
ks. Mieczysław Polak – referent Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie
ks. Franciszek Jabłoński - referent Wydziału Duszpasterstw Specjalistycznych Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie


Z nominacji ks. abp. Henryka Muszyńskiego w skład Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej powołani zostali:

ks. Krzysztof Wętkowski – kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie
ks. Zenon Klawikowski SDB - rektor Seminarium Duchownego Księży Salezjanów w Lądzie
ks. Andrzej Ziółkowski – proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Chodzieży i dziekan dekanatu Chodzież
ks. Andrzej Rygielski – proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu i dziekan dekanatu Wągrowiec
ks. Zbigniew Kapturczak – proboszcz parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie i dziekan dekanatu Gniezno II
o. Aleksander Doniec OMI – proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Markowicach
ks. Ryszard Gilas – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Sławnie
ks. Maciej Lisiecki – proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu
ks. Stanisław Pikor SDB – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach
ks. Radosław Orchowicz – diecezjalny duszpasterz młodzieży
ks. Krzysztof Redlak – rzecznik Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie i asystent diecezjalny Akcji Katolickiej
ks. Marek Sobociński – diecezjalny duszpasterz akademicki
siostra Anna Ozon SAC – odpowiedzialna za duszpasterstwo powołań i młodzieży
p. Anna Andrzejewicz – prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej
p. Marzenna Kubiak – katechetka, doradca metodyczny nauki religii
p. Katarzyna Kościńska - psycholog, doradca w poradnictwie rodzinnym w Kruszwicy
p. Katarzyna Kowalska – nauczyciel, doradca w poradnictwie rodzinnym w Kruszwicy
p. Alicja Góral – sędzina Sądu Rejonowego w Chodzieży, członek ruchu Odnowa w Duchu Świętym
p. Maria Malicka – katechetka, animatorka misyjna z Gniewkowa
p.Tomasz Mielczarek – pracownik Fabryki Autobusów „Solaris Bus&Coach” w Bolechowie, członek Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
p. Andrzej Główka – lekarz kardiolog z Gniezna, członek Krajowej Rady Katolików Świeckich
p. Maria Ćwiklińska – lekarz okulista z Gniezna, prezes Stowarzyszenia św. Wincentego á Paulo
p. Izabela Duda – nauczyciel gry na skrzypcach w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie, koordynator diecezjalny ruchu Odnowa w Duchu Świętym.
p. Roman Maruszczak – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy
p. Zofia i Lech Trzeszczyńscy – para diecezjalna Ruchu Domowego Kościoła z Inowrocławia

MARCIN MAKOHOŃSKI

Polecamy