wtorek, 18 lutego 2020 r.

Misyjne spotkanie

W sobotę, 23 października br., w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie odbyło się XI Diecezjalne Spotkanie Misyjne. Zgodnie z długoletnią już tradycją, animatorzy i referenci misyjni oraz misjonarze z archidiecezji gnieźnieńskiej spotkali się w przeddzień rozpoczynającego się tygodnia misyjnego.
Podczas tegorocznego, XI Diecezjalnego Spotkania Misyjnego podsumowano pracę na rzecz misji w archidiecezji gnieźnieńskiej, a także przedstawiono działalność Papieskiej Unii Misyjnej oraz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Przybyłych do gnieźnieńskiej Kurii Metropolitalnej zapoznano również z najbliższymi planami. – W najbliższym czasie pragniemy między innymi wydać „Biuletyn Misyjny”, zawierający dokumentację jubileuszu 30-lecia pracy świętowojciechowych misjonarzy – mówił ks. dr Franciszek Jabłoński, z referatu misyjnego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. – Do każdej parafii został już rozesłany Kalendarz na 2005 rok, w którym znajdują się między innymi zdjęcia misjonarzy z archidiecezji gnieźnieńskiej oraz liczne informacje o animacji misyjnej w naszej archideicezji. Natomiast w przygotowaniu znajduje się obecnie kalendarz misyjny dla dzieci.
W gnieźnieńskim spotkaniu misyjnym udział także wzięli: ks. abp Henryk Muszyński oraz ks. bp Bogdan Wojtuś.

Marcin Makohoński

Polecamy