poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

„Tylko razem jesteśmy Bożym obrazem…”

Bywa, że ludzie żyjący blisko siebie czasem są sobie bardzo obcy. Polacy i Niemcy – sąsiedzi, a jakże dalecy od pokoleń – mają przed sobą w obecnej euro-integracji wielkie wyzwanie i szansę. Można bazować we wzajemnych relacjach tylko na przeszłości i wtedy zostaje nieufność. Można jednak patrzeć na siebie z nadzieją gdy odwołamy się do Jezusa – jedynego fundamentu jedności.
Rodzi się konkretna inicjatywa do niwelowania niebezpiecznych dystansów i zranień powstałych przez brak wzajemnego poznania. Ekumeniczną Pielgrzymkę Polsko Niemiecką proponują nam bracia Ewangelicy z Brandenburgii. Warto się tym „dziełem” zainteresować, gdyż w tradycji protestanckiej pielgrzymowanie jako wyraz pobożności zostało zupełnie zarzucone…
Dr. Justus Verdin, pastor-animator pielgrzymki ze strony niemieckiej studiując slawistykę wielokrotnie wielokrotnie podróżował po Polsce szczególnie w sierpniu. Zainspirował się i zapalił polskim fenomenem powszechnego ruchu pielgrzymkowego do Sanktuariów Maryjnych. Podjął więc – razem z przyjaciółmi – próbę przeniesienie tego cennego doświadczenia na swój ewangelicki grunt i tak zaowocowało to pomysłem polsko-niemieckiego, ekumenicznego wędrowania.
Droga zobowiązuje do pozostawienia zabezpieczeń i przyzwyczajeń zmuszając do otwarcia się na innych. To dobry sposób, by mimo różnic mentalnych, kulturowych i religijnych zacząć budowę tak potrzebnego duchowego „mostu” na Odrze… Pielgrzymi zdani na siebie, bez tłumaczy i wygód, zbierający się przy wspólnym stole i na modlitwie łatwiej odkryją prawdę podstawową: „Tylko razem jesteśmy Bożym obrazem!”. Między Magdeburgiem a Gnieznem 1000 lat temu Otton III wytyczył pielgrzymkową trasę. Pokolenia następne nie podjęły tego wyzwania. Wydaje się, że przyszedł czas na ożywienie tej cesarskiej pielgrzymkowej drogi.
W Gnieźnie czekamy na odważnych zarówno z całej archidiecezji, jak i z Polski na katolików ewangelików i prawosławnych. Mamy ten sam fundament wiary i życia. Próbujmy w prawdzie, poznając się bliżej wyzbywać „kamieni” uprzedzeń. Budujmy już nie mury, ale drogi-mosty dla siebie.

Ks. Jan Kwiatkowski
animator Pielgrzymki ze strony polskiej
Program Pielgrzymki:

Wyjazd z Gniezna do granicy na Odrze 24 czerwca br. Udział w nabożeństwie ekumenicznym w Lebuszu – kazanie wygłosi ks. abp Henryk Muszyński. Następnego dnia wymarsz na trasę w stronę Gniezna. 29 czerwca br. nabożeństwo ekumeniczne na Ostrowie Lednickim. Wieczorem wspólne nieszpory w Katedrze Gnieźnieńskiej. Mieszkańców Gniezna prosi się o przyjęcia pielgrzymów na nocleg z 29 na 30 czerwca. Więcej informacji udziela ks. Jan Kwiatkowski, parafia farna w Gnieźnie, tel. 0-604.551.160

Polecamy