poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

Caritas A.G. - komunikaty medialne

Wakacyjne Dzieło Caritas: Obóz w Szwecji

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej już po raz trzeci przygotowuje obóz rehabilitacyjny dla młodzieży niepełnosprawnej w Szwecji. Uczestnicy zajęć w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, ośrodkach szkolno-wychowawczych z archidiecezji gnieźnieńskiej oraz skierowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego spędzą dwa tygodnie (10-24.07.2005) w miejscowości Hässleholm w południowej Szwecji. W sumie w wyjeździe weźmie udział 28 uczestników oraz 7 opiekunów i 4 terapeutów. W trakcie obozu prowadzona będzie rehabilitacja ruchowa oraz zajęcia arteterapii (zajęcia manualne, teatralne, wokalne, plastyczne i muzykoterapia). Uczestnicy będą mieli też szansę na zapoznanie się z kulturą i historią szwedzką, podstawowymi zwrotami języka szwedzkiego i atrakcjami turystycznymi. Dodatkowo przeprawią się promem przez Bałtyk oraz wezmą udział w wycieczkach do Dani i w okolice Hässleholm.


Wakacyjne Dzieło Caritas: Kolonie

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej przygotowuje dwa turnusy koloni, w których uczestniczyć będzie łączenie 100 dzieci. Pierwszy turnus rozpocznie się 01.07.2005 i będzie trwał dwa tygodnie - do 14.07.2005, drugi planowany jest w dniach 14.07.2005-28.07.2005. Wychowawcami będą przeszkoleni wolontariusze z Centrum Wolontariatu Caritas. Na miejsce wypoczynku wybrano miejscowość Długie w gminie Strzelce Krajeńskie, położoną na skraju Puszczy Drawskiej. „Ośrodek Kolonijny Długie”, będący własnością Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim, położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora o tej samej nazwie. Do dyspozycji dzieci będą: boiska piłkarskie - w tym pełnowymiarowe boisko trawiaste, boiska siatkarskie, sprzęt pływający (rowery wodne, kajaki), stoły do tenisa itd. Program kolonii, jest dostosowany dla dzieci w wieku 7-15 lat, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci zagrożonych uzależnieniami, uczęszczających w ciągu roku szkolnego do świetlic środowiskowch i socjoterapeutycznych, a także dzieci ze wsi popegerowskich oraz terenów zdegradowanych ekonomicznie oraz skierowane przez inne instytucje, organizacje i indywidualnie przez rodziców). Program kolonijny prowadzony będzie pod hasłem „GNIAZDO ORŁA BIAŁEGO”, a jego fabuła oparta została na rekonstrukcji sposobu funkcjonowania wczesnośredniowiecznych grodów piastowskich z podziałem na funkcje: wojów, rzemieślników, mnichów itd. W ramach koloni przeprowadzony zostanie także program profilaktyki uzależnień. Wyjazd dzieci na kolonie może zostać zrealizowany dzięki dotacjom, jakie otrzymała gnieźnieńska Caritas z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Urzędu Miasta Gniezna.


Galeria Twórczości Artystycznej

W połowie czerwca na terenie Galerii Gniezno uruchomiona zostanie Galeria Twórczości Osób Niepełnosprawnych, w której będzie można obejrzeć prace autorstwa uczestników zajęć w placówkach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej (w chwili obecnej są to Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kłecku, Integracyjne Centrum Aktywności w Inowrocławiu oraz Świetlica Integracyjna przy Ośrodku Miłosiernego Samarytanina w Gnieźnie, w październiku rozpocznie działalność nowa placówka Caritas – Warsztat Terapii Zajęciowej w Bielicach). Dodatkowo, dzięki porozumieniom z innymi placówkami niosącymi pomoc osobom niepełnosprawnym w galerii będą wystawione prace podopiecznych m.in. domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej. Na stoisku, ustawionym w gnieźnieńskim centrum handlowym będzie można otrzymać przedmioty świetnie nadające się na prezent a jednocześnie wesprzeć finansowo Caritas w działalności na rzecz chorych i niepełnosprawnych. Pozyskane środki przeznaczane będą na zakup materiałów potrzebnych w pracowniach terapii zajęciowej oraz upowszechnianie idei posługi miłosierdzia. Miejsce w Galerii Gniezno zostało bezpłatnie użyczone przez firmę Polimeni International, której serdecznie dziękujemy. W galerii będą pracowali stażyści oraz pracownicy Caritas odbywający zastępczą służbę wojskową a także wolontariusze. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich osób chcących włączyć się w naszą akcję, aby zgłaszali się do Centrum Wolontariatu w Gnieźnie (os. Orła Białego 20, tel. 425-57-93).


Konferencja naukowa „Matka i Dziecko nade wszystko”

Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Jacek Dziel wygłosił referat pt. „Caritas w Polsce w dziele ochrony życia, zdrowia i godności matek i dzieci” podczas konferencji naukowej odbywającej się w Sejmie RP. Debata, nad którą patronat honorowy objął Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierz Cimoszewicz odbyła się 30 maja 2005 roku z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Ks. Jacek Dziel swoje przemówienie przedstawił podczas sesji referatowej „Udział organizacji pozarządowych w opiece nad matką i dzieckiem w Polsce”. W referacie zapoznał zgromadzonych gości z celami, jakimi kieruje się Caritas w swojej pracy i charakterystyką działań prowadzonych na rzecz matek i dzieci, a także omówił typy ośrodków, w których udzielana jest pomoc oraz sposoby finansowania tej działalności. Prócz części poświęconej organizacjom pozarządowym (reprezentowanym przez Caritas, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz Fundację Rodzić po Ludzku), w trakcie konferencji wybitni naukowcy polscy omówili aktualne problemy w opiece nad matką i dzieckiem w naszym kraju. Referaty wygłosili m.in. prof. Janusz Szymborski, prof. Zbigniew Strzelecki, prof. Elżbieta Gajewska, prof. Jerzy Czernik oraz prof. Borzenna Balcerzak-Parandowska. Konferencję zakończyła sesja panelowa „Propozycje doraźnych rozwiązań zaradczych i rekomendacje dla działań systemowych w opiece nad matką i dzieckiem”. Mottem konferencji były słowa: „Matki i Dzieci nie są częścią problemów stojących przed Polską – Matki i Dzieci stanowią gwarancję rozwiązania tych problemów”.


Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Kłecku otrzymał fabrycznie nowy samochód przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych. Jest to autobus Ford Transit 430EF, który może przewozić 18 osób, w tym 3 poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zakup pojazdu umożliwiła dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu, który przekazał 170.000 zł w ramach programu „Pegaz 2003” (moduł pomocy w likwidacji barier transportowych uczestników WTZ). Caritas gnieźnieńska z własnych środków pokryła pozostałe 30.000 zł, potrzebne do kupna samochodu. Autobus będzie służył m.in. do dowozu osób z niepełnosprawnością motoryczną na zajęcia do warsztatu w Kłecku, organizacji wyjazdów do okolicznych miejscowości w celu szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej, organizacji wyjazdów rekreacyjnych oraz wyjazdów na olimpiady i turnieje dla osób niepełnosprawnych (dotychczas konieczny był wynajem prywatnych przewoźników).


Dziękujemy za 1%


Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej serdecznie dziękuje wszystkim osobom dobrej woli, które przekazały 1% należnego podatku dochodowego na naszą działalność statutową. 1% podatku od osób fizycznych za 2004 roku przekazało aż 1666 osób. W sumie na konto Caritas wpłynęło 131.939,21 zł, z czego wartość wpłat z określonym celem wyniosła 37.920,13 zł (w większości były to wpłaty na działalność Parafialnych Zespołów Caritas oraz placówek charytatywnych Caritas z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej). Dzięki otrzymanym pieniądzom Caritas może pomagać większej ilości osób potrzebujących. Wsparcie jest udzielane w następujących miastach archidiecezji gnieźnieńskiej – w Gnieźnie w Biurze Caritas, Centrum Wolontariatu, Domu Matki i Dziecka, Ośrodku Miłosiernego Samarytanina i Centrum Pomocy Bliźniemu, w Kołdrąbiu w Domu Dziecka, w Kłecku w Warsztacie Terapii Zajęciowej, w Inowrocławiu w Integracyjnym Centrum Aktywności, w Strzelnie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Chodzieży w Świetlicy Środowiskowej. Ponadto w archidiecezji gnieźnieńskiej funkcjonuje 27 Szkolnych i Parafialnych Zespołów Caritas. Dzięki wielkoduszności darczyńców, którzy zdecydowali się podzielić z potrzebującymi swoim podatkiem przyspieszone zostaną też prace nad wyremontowaniem pomieszczeń powstającego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach oraz utworzeniem zespołu placówek w Kruszwicy, w którego skład wejdą placówka przedszkolna i placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego dla młodzieży.

Polecamy