wtorek, 25 czerwca 2019 r.

Komunikaty Referatu ds. Młodzieży

1. Dnia 25 czerwca br. odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka ministrantów i lektorów na Jasną Górę. Dziękujemy księżom, którzy podjęli trud przygotowań i organizacji i wyjeżdżają wraz ze służbą liturgiczną na tę pielgrzymkę.

2. Wspólnota św. Tymoteusza Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji kolejny raz organizuje pod przewodnictwem ks. bp. Edwarda Dajczaka ewangelizacyjną inicjatywę Przystanek Jezus. Jest to próba wyjścia naprzeciw poszukiwaniom ludzi młodych, którzy przyjadą do Kostrzyna na festiwal przystanek Woodstock 2005 (1-7 sierpnia br.). Organizatorzy Przystanku Jezus prosza o wsparcie przez osoby, które będą chciały się dzielić radością chrześcijańskiego życia. Organizatorzy: Wspólnota św. Tymoteusza 66-620 Gubin, skr. Pocz. 73, tel. (0-68) 359.49.63, e-mail: przystanek@przystanekJezus.pl

3. W dniach 7-10 lipca br. odbędą się w Europejskim Centrum Spotkań Wojciech Adalbert w Mogilnie Dni Benedyktyńskie. Spotkanie Młodych. Koszt uczestnictwa 15 zł. Zgłoszenia proszę kierować do dnia 3 lipca do ks. Huberta Nowaka: e-mail st.hubert@wp.pl ; tel. 0-608.283.507 lub 0-889.239.042

4. W dniach 9-10 lipca na terenie naszej archidiecezji trwać będzie peregrynacja relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus – w Gnieźnie, Mogilnie i Trzemesznie. Proszę o zachęcenie młodzieży do wzięcia udziału w tych uroczystościach.

5. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (archidiecezjalna i promienista) odbędzie się w dniach od 29.07 do 6.08. Hasło tegorocznej pielgrzymki: „Idziemy oddać Mu pokłon”. Zapisy u przewodników i w miejscach wskazanych na plakatach pielgrzymkowych.

6. XX Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 15-21 sierpnia br. w Kolonii. Z naszej archidiecezji wyruszają cztery autokary i jedna grupa rowerowa. Proszę podjąć przygotowania, by te dni znalazły swoje odbicie w propozycjach duszpasterskich dla młodzieży w parafiach. W dniach 17-19.08 będzie trwało triduum katechetyczne, podczas którego księża biskupi będą głosić katechezy na następujące tematy:
• Poszukiwanie prawdy jako najgłębszy sens życia człowieka
• Spotkać Chrystusa w Eucharystii
• Żyć w świecie jako prawdziwi czciciele Boga
Więcej wiadomości o XX Światowych Dniach Młodzieży można zaczerpnąć na stronie internetowej: www.sdm.org.pl/kolonia

7. Pierwszy powakacyjny dzień skupienia dla młodzieży w ramach tzw. Szkoły Jezusa odbędzie się 10 września br. o godz. 10.00 w Gnieźnie w klasztorze SS. Pallotynem mieszczącym się przy ul. Hożej 31.

8. Diecezjalne spotkanie młodzieży z okazji Święta św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży planowane jest dnia 17 września br. w Inowrocławiu.

9. Tegoroczne Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę braci z Taize odbędzie się na przełomie roku w Mediolanie.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Ks. bp Wojciech Polak
Wikariusz Generalny

Ks. Radosław Orchowicz
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

Polecamy