środa, 15 lipca 2020 r.

List nadesłany do Ks. Abp. Henryka Muszyńskiego przez Ks. Abp. Leonardo Sandri – Substytuta Sekretariatu Stanu

SEKRETARIAT STANU
SEKCJA PIERWSZA - SPRAWY OGÓLNE

Watykan,13 maja 2005 r.

Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Arcybiskupie,


W imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI dziękuję za życzliwe słowa nadesłane z okazji Jego wyboru na Stolicę Świętego Piotra.

Podczas Mszy Świętej inaugurującej Pontyfikat Jego Świątobliwość powiedział: „Drodzy Przyjaciele – w tej chwili mogę powiedzieć jedynie: módlcie się za mnie, abym nauczył się bardziej miłować Pana. Módlcie się za mnie, abym nauczył się bardziej miłować Jego trzodę - Ciebie, Kościele Święty, każdego z Was z osobna i wszystkich razem. Módlcie się za mnie, abym nie uciekał z obawy przed wilkami. Módlmy się nawzajem za siebie, aby Pan nas niósł, a my byśmy nauczyli się nieść jedni drugich” ( Homilia, 24.04.2005).

Słowa te Ojciec Święty kieruje również do Księdza Arcybiskupa, Biskupów Pomocniczych oraz wiernych Archidiecezji Gnieźnieńskiej, i przesyła swe błogosławieństwo.


W Chrystusie
Arcybiskup Leonardo Sandri Substytut Sekretariatu Stanu

Polecamy