czwartek, 19 września 2019 r.

Spotkanie z Żywym Słowem

Dobiegł końca cykl konferencji biblijnych ,,Spotkania z Żywym Słowem”. Ostatni wykład poświęcony chrześcijaństwu jako spełnieniu oczekiwań mesjańskich wygłosił 7 grudnia br. w Inowrocławiu i 8 grudnia br. w Gnieźnie abp Henryk Muszyński.

- Biblia napisana została pod natchnieniem Ducha Świętego, a to znaczy, że jest ona napełniona Bożą mocą – mówił podczas gnieźnieńskiego wykładu abp Muszyński, z którego inspiracji spotkania te zostały zorganizowane. Jak wyjaśnił, miały one pomóc w zrozumieniu i właściwym interpretowaniu biblijnych tekstów. – Stosunek do Pisma Świętego, a także stopień jego znajomości jest wśród wiernych bardzo różny. Niektórzy są z Biblią bardzo związani, dla innych jest ona ciągle jeszcze Księgą zamkniętą. Spotkania te były więc swego rodzaju przygotowaniem do wejścia w głąb Pisma Świętego, które stanowi fundament chrześcijańskiego życia.
Podczas odbywających się co dwa tygodnie w Gnieźnie i Inowrocławiu konferencji bibliści omówili zagadnienia dotyczące znaczenia Pisma Świętego w życiu chrześcijanina, zasad posługiwania się Biblią, pojęcia natchnienia biblijnego oraz kolejnych przekładów i tłumaczeń Księgi. Przedstawili także najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia, poruszyli temat apokryfów oraz próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy Biblię można rozumieć dosłownie? Zdaniem abp. Henryka Muszyńskiego to podstawowe przygotowanie jest niezbędne do samodzielnego czytania Biblii. - Osoby nie posiadające elementarnego przygotowania mogą mieć trudności z interpretacją tekstów biblijnych – stwierdził. – Nie znaczy to jednak, że do Biblii nie powinny sięgać. Muszą to jednak czynić zawsze w duchu wiary.
Kolejny cykl ,,Spotkań z Żywym Słowem” rozpocznie się 5 stycznia. Tym razem przyświecać mu będzie hasło ,,Słowo Boże światłem na ścieżce mojego życia.” Szczegółowy program, a także tematykę spotkań opublikujemy w kolejnym numerze Przewodnika Katolickiego.

Bernadeta Gozdowska

Polecamy