piątek, 27 listopada 2020 r.

STOP! parkowaniu na kopertach

Blisko 5 tysięcy ulotek informujących o karach za parkowanie w miejscach oznaczonych kopertą rozdali 30 listopada br. w Inowrocławiu, Witkowie i Gnieźnie wolontariusze Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Akcja była częścią ogólnopolskiej kampanii ,,Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu", zorganizowanej przez Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Oprócz ulotek wolontariusze rozwiesili także plakaty oraz informowali kierowców o unormowaniach prawnych dotyczących zmotoryzowanych osób niepełnosprawnych, a także o karach za zajęcie na parkingu wyznaczonego dla nich miejsca. Jak mówi dyrektor gnieźnieńskiej Caritas, ks. Jacek Dziel celem tych działań było przybliżenie społeczeństwu problemów z jakimi borykają się niepełnosprawni kierowcy oraz uświadomienie konsekwencji nieprzestrzegania prawa. - Zajmowanie miejsc parkingowych oznaczonych kopertą przez osoby do tego nieuprawnione nie jest wynikiem złej woli, ale po prostu bezmyślności. To musi się zmienić. Chcemy, by kierowcy zrozumieli, jak bardzo ich nieodpowiedzialne postępowanie utrudnia osobom niepełnosprawnym życie - wyjaśnia ks. Dziel.
Akacja parkingowa zorganizowana została przez gnieźnieńską Caritas po raz drugi. W jej przygotowanie włączyły się: Urząd Miasta Gniezna, gnieźnieńskie Starostwo Powiatowe, stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ośrodki szkolenia kierowców. Z inicjatywy tych ostatnich, kursanci przygotowujący się do egzaminu na prawo jazdy są zaznajamiani z obowiązującym prawem zakazującym zajmowania kopert przez pełnosprawnych kierowców.

Bernadeta Gozdowska

Polecamy