piątek, 27 listopada 2020 r.

W hołdzie powstańcom

Msze święte, apele poległych, wiązanki kwiatów pod pomnikami i tablicami pamiątkowymi… W archidiecezji gnieźnieńskiej uczczono 87. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego.

Było jedynym udanym niepodległościowym zrywem Polaków. Wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu i błyskawicznie ,,rozlało” się po całej Wielkopolsce pozostającej jeszcze wówczas pod zaborem pruskim. 28 grudnia wolne było Gniezno. W kolejnych dniach Kórnik, Grodzisk, Witkowo, Wągrowiec. 31 grudnia powstańcy pod dowództwem Pawła Cymsa rozpoczęli swój zwycięski marsz na Kujawy, oswobadzając kolejne miasta: Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Żnin, Szubin… W ciągu niespełna 2 tygodni armia powstańcza zajęła obszar około 25 tysięcy km kwadratowych. Walka o niepodległość miała jednak trwać jeszcze długo. Do stycznia 1919 roku, kiedy to ogłoszono zawieszenie broni. Wielkopolska była wolna!

Pamięć ciągle żywa


W Gnieźnie wydarzenia te przypomniano 28 grudnia 2005 roku. Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta sesja Rady Miasta, po której w gnieźnieńskiej katedrze odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył bp Bogdan Wojtuś. – Dzięki ofiarności i bohaterskiej walce powstańców, ziemie piastowskie, które są kolebką państwa polskiego, wróciły do macierzy – mówił w homilii. – To chlubna karta w historii naszego kraju. Odzyskaliśmy wolność! Wolność jednak nie jest dana raz na zawsze. Trzeba jej nieustannie strzec i bronić.
Słów tych wysłuchali mieszkańcy Gniezna, a także uczestniczący w Mszy św. przedstawiciele lokalnych władz, kombatanci, reprezentanci organizacji pozarządowych, harcerze oraz uczniowie gnieźnieńskich szkół gimnazjalnych i średnich. Po Eucharystii wszyscy przeszli pod pomnik powstańców wielkopolskich na gnieźnieńskim cmentarzu św. Piotra i Pawła, gdzie złożono wiązanki kwiatów i oddano hołd poległym.
Gnieźnieńskie obchody upamiętniające niepodległościowy zryw Wielkopolan były także okazją do uczczenia przypadającej tego dnia rocznicy wyzwolenia Gniezna oraz przypomnienia tych, którzy w walkach powstańczych szczególnie się zasłużyli: Pawła Cymsa, ks. Mateusza Zabłockiego – późniejszego proboszcza parafii farnej, ks. Kazimierza Kowalskiego – późniejszego biskupa… Podobne uroczystości odbyły się w wielu miejscowościach archidiecezji gnieźnieńskiej.

Koncert z okazji

W ramach rocznicowych uroczystości, 27 grudnia 2005 roku w katedrze gnieźnieńskiej odbył się także specjalny koncert kolęd w wykonaniu Alicji Majewskiej, Haliny Frąckowiak, Zbigniewa Wodeckiego i Włodzimierza Korcza. Artyści przyjechali do Gniezna na zaproszenie władz miasta, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz ks. kan. Jana Kasprowicza – proboszcza parafii katedralnej. Zaśpiewali zarówno znane, jak i mniej znane polskie kolędy i pastorałki. Wszystkie nagrodzono gromkimi brawami.

Bernadeta Gozdowska

Polecamy