piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Dlaczego Kongres?

II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej rozpocznie się już 7 maja br. sesją inauguracyjną w Gnieźnie. O potrzebie jego organizacji i oczekiwaniach mówią przedstawiciele różnych wspólnot i ruchów, które działają na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej.

Anna Szymanek z Gniezna, Odnowa w Duchu Świętym:
Większość członków naszej wspólnoty to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowa, często po prostu zewnętrzna, powierzchowna religijność jest tylko jakąś namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie – modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty – stało się czymś niezbędnym dla prawdziwego, pełnego życia. Poznali, że bycie we wspólnocie uczy również kształtować dobre, wartościowe relacje międzyludzkie, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Pomaga także poznawać i akceptować samego siebie. Dlatego też bardzo się cieszę, że w naszej archidiecezji organizowany jest już po raz drugi Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Myślę, że może on pomóc nam wyjść „na zewnątrz” z pewną propozycją i zachętą. Doświadczenie Kongresu przeniesione na realia życia parafialnego może także pobudzić duszpasterzy i wiernych. Wśród nas jest przecież tylu ludzi, młodych czy trochę starszych, którzy wciąż szukają swojej drogi przez życie, szukają prawdy. Kongres będzie też świetną okazją do głębszego zapoznania się z wieloma formami aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła.

Agnieszka i Michał Nowakowscy z Gniezna, Kościół Domowy:
Pomysł zorganizowania Kongresu ruchów i stowarzyszeń katolickich w wymiarze diecezjalnym jest bardzo cenny, i to z wielu względów. Zdarza się bowiem, że kiedy rozmawiamy o grupach, które istnieją w naszych parafiach lub w archidiecezji, to dochodzimy do wniosku, że to właśnie ta, czy inna forma apostolstwa świeckich jest najwłaściwsza, najbardziej skuteczna. A przecież mimo różnych dróg cel jest zawsze taki sam. Dlatego uważamy, że Kongres będzie dobrą okazją do jeszcze lepszego poznania się, pogłębienia wiedzy o poszczególnych ruchach i stowarzyszeniach, a przede wszystkim stworzy możliwość wymiany doświadczeń. Mimo różnic, jakie nas – ludzi świeckich zrzeszonych w różnych grupach – dzielą, zmagamy się przecież na co dzień z takimi samymi problemami. Inne są tylko sposoby ich rozwiązywania i patrzenia na nie z różnej perspektywy. I właśnie tym bogactwem pragniemy się podzielić, a zarazem uczyć się od innych. Jesteśmy przekonani, że to diecezjalne spotkanie zainspiruje nas do jeszcze lepszego życia, aby wiary nie przyćmiły zwykłe, ludzkie sprawy, które czasem w naszej błędnej ocenie urastają do rangi zbyt ważnych.

Andrzej Wojtkowiak z Murowanej Gośliny, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich:
Myślę, że rozpoczynający się już za parę dni II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest wyzwaniem dla jego organizatorów, ale też i wielką szansą dla Kościoła diecezjalnego. Wspólne spotkanie liderów ruchów i stowarzyszeń, praca w grupach tematycznych podejmujących bardzo ważne i aktualne zagadnienia, wymiana doświadczeń i poszukiwanie praktycznych rozwiązań będą z pewnością dla nas wszystkich bardzo cennym doświadczeniem.
Myślę, że w dalszej perspektywie Kongres może przyczynić się także do wzrostu świadomości wiernych świeckich co do ich udziału w misji Kościoła. Należy również pamiętać, że oczekiwane owoce uwidocznią się w pełni, jeśli nasze wysiłki złączymy z modlitwą i ofiarą podjętą w intencji Kongresu. Podczas Kongresu, który – jak wiemy – nie ogranicza się do jednodniowego spotkania, ale jest wieloetapowym procesem, nasze serca i umysły muszą być otwarte i uległe na działanie Ducha Świętego, który jest Duchem Ożywicielem. Już dziś trzeba rozpocząć wspólne wołanie, aby poprzez ten szczególny czas Kongresu Bóg pozwolił nam dobrze wiedzieć, trafnie oceniać, a później skutecznie działać.

Wysłuchał:
Marcin Makohoński

Polecamy