wtorek, 28 stycznia 2020 r.

Jan Paweł II - wspomnienie

W inowrocławskim Domu Kultury odbyło się kolejne z cyklu spotkań ,,Porozmawiajmy o ...”. Tym razem poświęcono je pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wyjątkowy klimat spotkaniu nadały wiersze Teresy Klonowskiej zaprezentowane przez Piotra Milcherta – prezesa inowrocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Jakże wymownie zabrzmiały strofy jednego z nich, powstałego w chwili, gdy Ojciec Święty odchodził do Pana: ,, Totus Tuus już g a ś n i e. Syn wierny w Watykanie U m i e r a nasz Papież. Cały Twój Matko – Wyjdź mu na spotkanie”.
Uczestnicy spotkania mieli również okazję wysłuchać refleksji Piotra Milcherta nt. znaczenia znaków towarzyszących „odejściu Jana Pawła II do Domu Ojca”, która oparta została na kanwie mistycznego wiersza Juliusza Słowackiego. Ponadto zapoznali się z publikacjami poświęconymi Papieżowi-Polakowi pochodzącymi ze zbiorów Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza. Omówienia książek autorstwa Karola Wojtyły oraz pozycji poświęconych Janowi Pawłowi II dokonała Dorota Drobnik-Stefańska.
Wieczór wspomnieniowy dopełniło wystąpienie prezydenta Inowrocławia, Ryszarda Brejzy, który przedstawił sprawozdanie z uroczystości pogrzebowych Ojca Świętego w Watykanie. Wskazał na wyjątkowość tamtych chwil oraz podkreślił symbolikę wiatru, który poruszył szatami kolegium kardynalskiego oraz przewracał stronice Ewangeliarza złożonego na trumnie, by go ostatecznie zamknąć. - Choć byliśmy w odległości najwyżej 50 metrów, nie czuliśmy tego powiewu – dodał. – Wiatr wiał tylko tam, gdzie spoczywała papieska trumna.
Spotkania zakończyła multimedialna prezentacja zdjęć wykonanych przez Adama Markiewicza z portalu inowroclaw.info.pl., dokumentująca wydarzenia, które miały miejsce w Inowrocławiu po śmierci Papieża. Największe wrażenie zrobiła fotografia wielotysięcznego tłumu, który przeszedł ulicami miasta w procesji światła.

Jacek Nijak

Polecamy