środa, 29 stycznia 2020 r.

Telegram kondolencyjny Ks. Abp H. Muszyńskiego

Gniezno, 2 kwietnia 2005 r.


Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Kardynale Kamerlingu,


w tak szczególnej chwili, w której Pan odwołał do wieczności swojego wiernego, oddanego całym sercem Kościołowi i ludziom, Sługę i Szafarza wielkich tajemnic Bożych, całe duchowieństwo ze swoimi biskupami, rodziny zakonne, wspólnoty seminaryjne i pozostały Lud Boży Świętego Kościoła Gnieźnieńskiego, łączą się z Kościołem powszechnym w bólu i modlitwie.
Archidiecezja Gnieźnieńska czuła się zawsze związana z Ojcem Świętym Janem Pawłem II bardzo szczególnymi więzami, sięgającymi jeszcze czasów Jego posługi na Stolicy Arcybiskupiej i Metropolitalnej w Krakowie. Więzy te zostały umocnione i przypieczętowane trzema pielgrzymkami papieskimi do naszej Archidiecezji.
Czujemy się spadkobiercami przesłania, które z Gniezna, Pierwszej Stolicy Polski i Miasta św. Wojciecha, Ojciec Święty skierował do Polski i Europy. Dziękujemy Bogu za szczególną łaskę, że razem z Ojcem Świętym dane nam było obchodzić milenijne rocznice śmierci i kanonizacji św. Wojciecha, a także przeżywać w duchowej z Nim łączności obchody tysiąclecia powstania pierwszej Metropolii i Archidiecezji na ziemiach polskich.
W 1979 r. w Gnieźnie, w wieczerniku naszego narodu, Ojciec Święty wskazał Kościołowi w Polsce drogę, która prowadzi nas ku jeszcze pełniejszemu doświadczeniu Wieczernika Zielonych Świąt, Krzyża i Zmartwychwstania. Ta chwila stanowiła moment zwrotny, nowy początek na ziemi polskiej i w Europie, a jednocześnie wytyczyła nam nowy program na XXI wiek.
Z inspiracji Jana Pawła II zrodziły się i trwają Zjazdy Gnieźnieńskie, modlitewne spotkania młodzieży na Polach Lednickich oraz różne inicjatywy duszpasterskie, które wpisały się już na stałe w życie Świętowojciechowego Kościoła Gnieźnieńskiego i są czytelnym potwierdzeniem prawdy, że świadectwo św. Wojciecha jest wciąż obecne i wciąż wydaje nowe owoce (Homilia Jana Pawła II, wygłoszona w Gnieźnie, 3.06.1997).
Nasza wspólnota archidiecezjalna trwa dzisiaj w głębokim zamyśleniu nad dziedzictwem, które Ojciec Święty nam pozostawił i pragnie być wierna temu dziedzictwu oraz ustawicznie je pogłębiać i pomnażać.
Zjednoczeni w modlitwie, prosimy Chrystusa Miłosiernego, aby przyjął do społeczności świętych swojego Sługę, który był i nadal pozostanie dla świata heroicznym świadkiem nadziei, a nam pozostawił najpiękniejsze świadectwo jak żyć i umierać w Panu.


Arcybiskup
Metropolita Gnieźnieński

Do:
Jego Eminencja
Eduardo Kardynał Martinez Somalo
Kardynał Kamerling
Watykan

Polecamy