poniedziałek, 23 września 2019 r.

Idziemy oddać Mu pokłon!

Mszy św. rozpoczynającej tegoroczne wędrowanie przewodniczył ks. bp Wojciech Polak. – Otwiera się przed wami duchowy szlak – mówi w homilii. – Trzeba przejść go w klimacie wiary, słuchają Bożego Słowa. Cóż to jest pielgrzymkowy klimat wiary? To przede wszystkim świadomość, że idziemy w imię Boga, że On nas prowadzi i jest naszym Towarzyszem w drodze. Trzeba być człowiekiem wrażliwej wiary – dodał. – Otwartych oczu i uszu. Trzeba się cierpliwie wsłuchać w Słowo Boga i otworzyć na cudowny dar Jego eucharystycznej obecności.
Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę wyruszyła w piątkowy ranek, 29 lipca br. Pątnicy maszerowali każdego dnia ok. 30 km, by 6 sierpnia zjawić się w Częstochowie. Po raz pierwszy cała diecezja pielgrzymowała razem, z jednym programem i jednym hasłem: ,,Idziemy oddać Mu pokłon”. Jak podkreślił ks. bp Wojciech Polak, te zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza słowa będą także mottem przewodnim sierpniowego spotkania młodych w Kolonii. Przypominają one o spotkaniu z Tym, który oddał za nas samego siebie i zachęcają do duchowego przebycia drogi biblijnych mędrców. Dlatego – jak dodał – Pielgrzymowanie na Jasną Górę wpisuje się w pewnym sensie w pielgrzymowanie młodzieży z całego świata do Kolonii.
W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyło blisko 2 tysiące osób. Część grup przyłączyła się do tych, które wyruszyły z Gniezna na trasie marszu. Wśród pątników przeważali ludzie młodzi – licealiści i studenci, którzy do Częstochowy udali się po raz pierwszy, drugi, trzeci… Ale i weteranów nie brakowało. Niektórzy z nich pątniczy szlak przemierzyli kilkanaście i więcej razy. O tym, co się działo na nim w tym roku informowała specjalna strona internetowa: www.pielgrzymka.lo.pl, na której można było również zamieszczać pozdrowienia dla pielgrzymów. Należy dodać, iż dzień później, czyli w sobotę 30 lipca z Gniezna wyruszyła także grupa młodych ludzi udający się rowerami do Kolonii, którzy zamierzają pokonać dystans bagatela! 3 tysięcy km.

Bernadeta Gozdowska

Polecamy