poniedziałek, 6 lipca 2020 r.

40 lat minęło…

W tym roku parafia pw. Św. Ducha w Rogoźnie obchodzi 40. rocznicę powstania. Głównym punktem jubileuszowych uroczystości była Msza św., sprawowana w ubiegłą niedzielę, 13 listopada br. pod przewodnictwem abp. Henryka Muszyńskiego. Tego dnia został również odsłonięty pomnik upamiętniający Ojca Świętego Jana Pawła II, a jego imieniem nazwano plac przykościelny.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od przypomnienia historii miejscowej świątyni oraz najmłodszej w dekanacie Rogoźno parafii. – Pierwsza próba utworzenia parafii została zniweczona przez wybuch drugiej wojny światowej – przypomniał ks. Eugeniusz Śliwa, proboszcz świętującej wspólnoty. – Kolejną uniemożliwiła niechęć i trudności czynione przez władzę ludową. Dopiero w grudniu 1965 roku po podziale parafii pw. św. Wita w Rogoźnie, utworzono nową parafię pw. Św. Ducha, przekazując na jej potrzeby liczący wówczas 126 lat kościół poewangelicki.
W wygłoszonej homilii abp Henryk Muszyński wielokrotnie odwoływał się do nauczania Ojca św. Jana Pawła II na temat parafii. – Papież wielokrotnie przypominał nam, że parafia jest w pierwszym rzędzie miejscem autentycznej humanizacji i socjalizacji. W każdym człowieku musimy zatem dostrzegać to, co w nim jest z Boga, tak jak i w Bogu musimy widzieć prawdziwy wymiar człowieczeństwa. Nawiązując do przeżywanego Roku Eucharystii, Arcybiskup Gnieźnieński przypomniał, iż centrum życia chrześcijańskiego każdej wspólnoty jest niedzielna Eucharystia, która uczy nas głębszego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Świadome przeżywanie Eucharystii sprzyja kształtowaniu prawdziwie wspólnotowego oblicza parafii. Wyrazem tej jedności w życiu każdej parafii winno być z kolei wspólne zaangażowanie wiernych w misję apostolską Kościoła.
W dziękczynnej Mszy św., obok licznie przybyłych mieszkańców parafii, uczestniczyli również kapłani z dekanatów Rogoźno i Chodzież, władze lokalne i samorządowe, poczty sztandarowe rogozińskich szkół, instytucji i stowarzyszeń. Po Eucharystii zgromadzeni w świątyni goście i mieszkańcy parafii udali się na przykościelny plac, gdzie uroczyście odsłonięto i poświęcono pomnik upamiętniający Ojca Świętego Jana Pawła II. Wykonane ze specjalnej masy plastycznej popiersie umieszczone zostało na niewysokim cokole, ustawionym po lewej stronie kościoła. Imieniem Jana Pawła II nazwano również plac przykościelny. To kolejny akcent papieski w najnowszej historii Rogoźna, które w 1999 roku przyznało Ojcu św. honorowe obywatelstwo miasta.

Marcin Makohoński

Polecamy