poniedziałek, 6 lipca 2020 r.

Apostolstwo musi być profesjonalne


„Biblijni Liderzy” – pod takim hasłem odbywało się w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie spotkanie formacyjno-szkoleniowe dla członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Przez dwa dni (25-26 listopada br.) wykładowcy z Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni ukazywali rolę i zadania chrześcijańskich liderów zarówno w prowadzeniu małych wspólnot kościelnych, jak i w pracy zawodowej i społecznej.

Przez dwa dni prawie 50 osób z 14 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej brało udział w wykładach, warsztatach tematycznych i zajęciach praktycznych z zakresu zarządzania i organizacji pracy małych grup. Idea szkolenia oparta była na analizie cech i postaw liderów biblijnych (Noe, Abraham, Mojżesz, Gedeon, Debora, Dawid, Abigail, Samuel, Izajasz, Jeremiasz). Uczestnicy warsztatów wcielali się w rolę dziennikarzy, aktorów, plastyków, socjologów i psychologów. A wszystko po to, by mogli kompetentnie i efektywnie pracować w parafialnych oddziałach swojego stowarzyszenia. – Chrześcijański lider, to osoba, która pomaga innym w rozwijaniu ich talentów, koordynuje pracę w grupie, czuwa nad konsekwentną realizacją wyznaczonych celów, rozwiązuje sytuacje konfliktowe i wreszcie tak formuje innych, by i oni mogli stać się w przyszłości liderami – powiedział kierujący zajęciami ojciec Wojciech Żmudziński SJ, dyrektor Centrum Arrupe w Gdyni. – Lider kościelny to osoba, która w trudnych sytuacjach, z jakimi zmaga się grupa, nie ulega pesymistycznym nastrojom i narzekaniom, potrafi ukazywać motywy nadziei i wsłuchując się w głosy członków grupy szuka zawsze pozytywnych rozwiązań. Autentyczna troska o innych, spojrzenie z wiarą na rzeczywistość i osobista odwaga, są – jak stwierdzili wykładowcy z Centrum Arrupe – najważniejszymi cechami lidera, pozwalającymi skutecznie prowadzić małe grupy.
Wykładowcy z Gdyni przybyli do Rościnna na zaproszenie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, a prowadzone przez nich zajęcia adresowane były nie tylko do ścisłego zarządu struktur diecezjalnych i parafialnych Akcji Katolickiej, ale do tych wszystkich którzy w Piśmie Świętym poszukują wzorców i inspiracji do swojej pracy apostolskiej. Centrum Arrupe istnieje od listopada 1997 roku i jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Prowadzi działalność formacyjną wśród nauczycieli, wychowawców i liderów ośrodków edukacyjno-wychowawczych w kraju i za granicą. Zajmuje się również szkoleniami metodycznymi dla katechetów. Wszyscy uczestnicy spotkania formacyjno-szkoleniowego w Rościnnie otrzymali specjalne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie doskonalenia zawodowego.


Marcin Makohoński

Polecamy