środa, 12 sierpnia 2020 r.

Patron, który zobowiązuje

W piątek, 4 listopada br. w Kościelcu odbyła się uroczystość nadania miejscowemu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Jana Pawła II.

Przygotowania do uroczystości związanej z nadaniem placówce imienia Ojca św. Jana Pawła II trwały już od kwietnia br. To właśnie wówczas przeprowadzono wśród uczniów referendum, które miało rozstrzygnąć o tym, kto w ich odczuciu byłby najlepszym patronem szkoły. Wynik był jednogłośny: Jan Paweł II. Krótko po tym samorząd uczniowski, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców wystąpiły z formalnym wnioskiem do Rady Powiatu w Kościelcu o nadanie szkole imienia Jana Pawła II.
Kolejne miesiące upłynęły pod znakiem intensywnych przygotowań do ważnego wydarzenia. Uczniowie brali udział w kilku konkursach religijnych, literackich i plastycznych, a wszystkim zmaganiom towarzyszyło hasło: „Stańmy się sobie bliscy”.
Uwieńczeniem pierwszego etapu przygotowań była przyjęta w dniu 29 czerwca br. uchwała Rada Powiatu w Kościelcu, w sprawie nadania placówce imienia Jana Pawła II. Uchwała weszła w życie z dniem 1 września br., a uroczyste obchody z tej okazji zostały zaplanowane na dzień imienin Karola Wojtyły – 4 listopada.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem ks. bp. Wojciecha Polaka w kościele pw. św. Małgorzaty w Kościelcu. – Imię Jana Pawła II, umieszczone przed wejściem do waszej Szkoły, a także na szkolnym sztandarze towarzyszyć będzie Wam wszystkim codziennie – mówił bp Wojciech Polak. - Codziennie będziecie przywoływać postać Wielkiego Człowieka, który, jak mówi św. Paweł „będąc z urzędu sługą Chrystusa Jezusa”, niestrudzenie „sprawował świętą czynność głoszenia Ewangelii” i prawdziwie wielu ludzi, zwłaszcza młodych „doprowadził do posłuszeństwa wierze swoim słowem, czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego”.
Dokonując poświęcenia szkolnego sztandaru, ufundowanego przez uczniów i nauczycieli, a wykonanego przez Siostry Karmelitanki Bose z Gniezna, ks. biskup powiedział - Tak wspaniały Patron szkoły nie tylko przynosi jej zaszczytne wyróżnienie, ale również zobowiązuje.
Szkolne uroczystości związane z nadaniem placówce imienia Jana Pawła II nie zakończyły się w dniu 4 listopada br. Społeczność szkolna przygotowuje się bowiem do odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Patrona szkoły, którego - najprawdopodobniej już w przyszłym roku - dokona pochodzący z parafii w Kościelcu kardynał Józef Glemp, Prymas Polski.

Lucyna Muniak

Polecamy