sobota, 11 lipca 2020 r.

Sztafeta modlitewna w intencji powołań

We wtorek, 8 listopada br. w kościołach archidiecezji gnieźnieńskiej modlono się o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W tej intencji sprawowane były Msze św., a w wielu parafiach odbyły się specjalne nabożeństwa, połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu i Apelem Jasnogórskim. Modlitwa Kościoła Gnieźnieńskiego o powołania była odpowiedzią na apel Kongregacji Wychowania Katolickiego oraz Papieskiego Dzieła ds. Powołań o zorganizowanie w każdej diecezji na świecie sztafety modlitwy o wzrost liczebny oraz świętość powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego na świecie.
- Ta modlitwa jest wyrazem naszej odpowiedzialności za powołania – mówi ks. abp Henryk Muszyński. – Wszyscy jesteśmy bowiem zobowiązani prosić Pana Boga, by zasiał ziarno powołania w sercach młodych ludzi i by to ziarno wydało owoce. Jesteśmy zobowiązani prosić o święte i dobre rodziny, w których powołanie, niczym na urodzajnej glebie, mogłoby wzrastać, a także o ofiarnych kapłanów, dla których kapłaństwo jest drogą życia, a nie tylko wypełnianiem przyjętych zadań.
Dzień modlitw o powołania był również okazją do budzenia wśród wiernych większej odpowiedzialności za wsparcie dzieła powołaniowego podejmowanego przez Kościół, a jednocześnie czasem dziękczynienia składanego Panu Bogu za wszystkie powołania. Warto przypomnieć, iż w tym roku w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym studiuje 103 kleryków, w tym 18 na pierwszym roku.

Bernadeta Gozdowska

Polecamy