środa, 8 lipca 2020 r.

To już 45 lat…

Gnieźnieńskie Archiwum Archidiecezjalne obchodzi 45. rocznicę istnienia. Powstało
1 grudnia 1960 roku z inicjatywy Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.

- Na przestrzeni tych czterdziestu pięciu lat archiwum, jako instytucja, bardzo się zmieniło – mówi dyrektor ks. kan. dr Marian Aleksandrowicz. – Na początku nie posiadało ani odpowiednich warunków lokalowych, ani merytorycznie przygotowanej kadry pracowniczej, ani tak bogatego zbioru. Dziś ma to wszystko i dodatkowo dysponuje własną pracownią konserwatorską.
U zarania swej działalności Archiwum mieściło się w pomieszczeniach dawnej biblioteki kapitulnej, a gdy te okazały się niewystarczające korzystało z części katedralnych poddaszy i wież zaadaptowanych na magazyny. Dopiero w 1997 roku, decyzją abp. Henryka Muszyńskiego i zgodnie z wcześniejszym życzeniem kard. Stefana Wyszyńskiego, bezcenny zbiór przeniesiono do odbudowanych Kolegiat, gdzie znajduje się do dziś.
Zbiór ten jest trzykrotnie większy od początkowego, przechowywanego w Archiwum w latach sześćdziesiątych. Składają się na niego m.in. archiwalia, czyli dokumenty o wartości naukowej przeznaczone do tzw. wieczystego przechowywania. Pergaminowe rękopisy z czasów tworzenia się państwa polskiego, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Złoty Kodeks Gnieźnieński bibliotece XI wieku. Inkunabuły, czyli księgi drukowane po 1500 roku oraz ponad 70 tysięcy starodruków, czyli ksiąg drukowanych w okresie od XVI do XVIII wieku. Z tego bogatego zbioru korzysta rocznie od 1200 do 1300 osób.
Bernadeta Gozdowska

Polecamy