piątek, 3 lipca 2020 r.

Wiara, nie tylko dziedziczona...

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie obchodzi w tym roku podwójny jubileusz. 100 lat temu zakończono budowę miejscowej świątyni parafialnej, zaś 55 lat temu dokonano jej konsekracji. Uroczyste obchody jubileuszowe pod przewodnictwem abp. Henryka Muszyńskiego odbyły się w niedzielę 30 października br.

Jeszcze na początku ubiegłego wieku w Szamocinie zamieszkiwała głównie ludność Niemiecka, a Polacy stanowili tylko kilkanaście procent ogółu miejscowej ludności. Posiadali oni wprawdzie swój kościół, ale administracyjnie należeli do oddalonej o 7 kilometrów parafii w Margoninie. Sytuacja ta odmieniła się znacząco dopiero po zakończeniu I wojny światowej. – W 1922 roku kardynał Edmund Dalbor podzielił margonińską parafię i utworzył z jej dotychczasowego terytorium nową parafię pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie, a kościół filialny w Szamocinie ustanowił świątynią parafialną – mówi ks. Leszek Jan Marciniak, proboszcz świętującej parafii. – Konsekracja tego neobarokowego kościoła, zbudowanego w 1905 roku odbyła się pięćdziesiąt lat później. Oprócz tej świątyni w Szamocinie znajduje się jeszcze jeden kościół, który do 1945 roku służył miejscowej wspólnocie ewangelickiej.

Relikwie na jubileusz
Chociaż główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w niedzielę, 30 października br., to już dzień wcześniej wierni z parafii w Szamocinie rozpoczęli rocznicowe obchody. W sobotni ranek do kościoła wprowadzono w uroczystej procesji, przywieziony z Gniezna, relikwiarz św. Wojciecha. Następnie z udziałem kapłanów z dekanatu chodzieskiego sprawowano Mszę św., podczas której mieszkańcy szamocińskiej parafii dziękowali Bogu za wszelkie łaski, jakimi obdarzał i obdarza ich wspólnotę.
Niedzielna część uroczystości jubileuszowych rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem abp. Henryka Muszyńskiego, który dzień wcześniej powrócił z Rzymu, gdzie brał udział w obradach XI Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. W wygłoszonej homilii Ksiądz Arcybiskup wskazał na historię miejscowej parafii i tutejszej świątyni. Arcybiskup Gnieźnieński mówił też o trudnych czasach, w których z uporem wznoszono jej mury oraz o ludziach, którzy przez lata do niej uczęszczali. – Jubileusz, który dzisiaj obchodzimy w tej świątyni powinien być przez nas postrzegany przede wszystkim w perspektywie wiary – powiedział Ksiądz Arcybiskup. – Ukazuje on nam bowiem, ile w minionych latach, nierzadko trudnych i niebezpiecznych, było tu mocy Bożej. Dlatego też chcemy dzisiaj sławić Boże miłosierdzie za to, że możemy trwać, że możemy nie tylko dziedziczyć wiarę naszych ojców, ale żyć tą wiarą jako ludzie wolni…
Oprawę muzyczną Eucharystii uświetniły dwa szamocińskie chóry oraz miejscowa Orkiestra Dęta. Po zakończeniu Mszy św. zaprezentowały one przygotowany specjalnie na tę okazję krótki program muzyczny. Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć i składanych sobie nawzajem serdecznych życzeń.

Marcin Makohoński

Polecamy