czwartek, 2 lipca 2020 r.

Wspólnym śpiewem wielbią Pana

Siedem chórów z różnych miast Polski uczestniczyło w sobotę, 12 listopada br., w XIII Gnieźnieńskich Spotkaniach Chóralnych. W tym roku wspólna modlitwa w Bazylice Prymasowskiej, a po niej radosne muzykowanie stało się wielkim artystycznym dziękczynieniem za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II.

Organizatorem Gnieźnieńskich Spotkań Chóralnych był Urząd Miejski w Gnieźnie, Miejski Ośrodek Kultury, Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr „Macierz” oraz Towarzystwo Śpiewacze „Dzwon”. W tym roku do grodu św. Wojciecha przybyły chóry oraz zespoły śpiewacze z Bydgoszczy, Poznania, Rogoźna i Śremu. Gniezno reprezentował Chór Męski „Szpaki” oraz Towarzystwo Śpiewacze „Dzwon”.
Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej, którą w intencji artystów i ludzi sztuki sprawował ks. kan. Jan Kasprowicz, proboszcz parafii katedralnej i kustosz sanktuarium św. Wojciecha w Gnieźnie. Po Eucharystii każdy z chórów zaprezentował przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny. – Organizowane już od trzynastu lat spotkania z muzyką stanowią wspaniałą okazję nie tylko do zaprezentowania swojego repertuaru, ale przede wszystkim do nawiązania bliższych więzi między zespołami, które pracują i koncertują w różnych, często odległych od siebie miastach Polski – mówi Andrzej Joras, dyrygent Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwon”. – Choć nasze wspólne koncerty nie mają charakteru konkursu, czy festiwalu, każdy zespół stara się zaprezentować z jak najlepszej strony. Niepisana rywalizacja sprawia, że z roku na rok poziom Gnieźnieńskich Spotkań Chóralnych jest coraz wyższy, a to z kolei pomaga w promocji muzyki chóralnej, zarówno tej świeckiej jak i sakralnej.

Marcin Makohoński

Polecamy