czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Adopcja na odległość - CARITAS

Tragiczne trzęsienie ziemi i fala tsunami, która 26 grudnia 2004 roku nawiedziła kraje Południowo – Wschodniej Azji, pozbawiła życia dziesiątki tysięcy osób. Caritas Polska uzyskuje informację o trudnej sytuacji dzieci, których rodzice zginęli w wyniku kataklizmu. Dzieci są samotne, przerażone i bezbronne. Wymagają pomocy i opieki. Caritas Polska pragnie za Państwa pośrednictwem przyjść im z pomocą.

Jeżeli chcą Państwo im pomóc proponujemy włączenie się w
ADOPCJĘ DZIECKA NA ODLEGŁOŚĆ!


Adopcja na odległość to Państwa konkretna odpowiedź na potrzeby materialne i duchowe dzieci w krajach dotkniętych kataklizmem, dzieci osieroconych, pozbawionych podstawowych środków do życia.

Adopcja na odległość skierowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli. W Adopcję na odległość mogą angażować się osoby samotne, małżeństwa, rodziny, grupy parafialne, klasy szkolne, szkoły i zakłady pracy.

Adopcja na odległość polega na comiesięcznych wpłatach na konto Caritas Polska dowolnej zadeklarowanej kwoty. Każdego miesiąca Caritas Polska przekaże tę kwotę naszym partnerom w krajach dotkniętych kataklizmem, którzy pomagają konkretnemu dziecku poprzez zakup żywności i odzieży, niezbędnych lekarstw, zapewnienie opieki, a w późniejszym etapie opłacenie kosztów nauki i zakup przyborów szkolnych.

Adopcja na odległość to również ofiarowanie modlitwy, cierpienia i przeciwności życiowych w intencji dziecka.

Adopcja na odległość to pomoc tym dzieciom, które wskazują pracujący na terenach dotkniętych kataklizmem misjonarze, duchowni oraz pracownicy lokalnych i międzynarodowych struktur Caritas. Wraz z komitetem parafialnym lub innymi strukturami lokalnymi dokładnie sprawdzają oni warunki życia danego dziecka oraz fakt, czy osoba lub organizacja zajmująca się opieką nad dzieckiem przekazywaną pomoc wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem.

Adopcją na odległość objęte są dzieci, które zostały osierocone w wyniku kataklizmu lub były sierotami przed jego wystąpieniem i zamieszkują na terenach poszkodowanych.

Adopcja na Odległość nie jest anonimowa. Kiedy kandydaci na „rodziców adopcyjnych” prześlą na adres Caritas Polska wypełnioną deklarację i dokonają pierwszej wpłaty, wówczas będą zarejestrowani jako „rodzice adopcyjni”. W ramach naszego programu w późniejszym okresie planujemy umożliwienie, aby „rodzice adopcyjni” z Polski, dokonali wyboru dziecka z listy dzieci do adopcji, przygotowanej przez Caritas i misjonarzy pracujących na miejscu tragedii. Gdyby sytuacja materialna rodziców adopcyjnych uległa zmianie i niemożliwe stało się dalsze wspieranie materialne dziecka – nie pozostanie ono bez opieki. Środki na pomoc dla dzieci zostaną w takim wypadku przekazane z innych źródeł.

Adopcja na Odległość umożliwia kontakt z dzieckiem poprzez korespondencję listowną.
Uwaga! Bardzo prosimy, aby w listach i paczkach nie przekazywać dzieciom słodyczy, zabawek, ubrań czy też innych rzeczy materialnych. Do listu natomiast można dołączyć swoje zdjęcia, kolorowe widokówki, naklejki etc.

W Adopcji na odległość żadne dziecko nie jest wyróżniane. Informujemy, że niezależnie od wysokości wpłaty na dziecko wszystkie potrzebujące dzieci są przez nas traktowane jednakowo.

Koszty administracyjne. Informujemy, że 5% z każdej wpłaty na Adopcję na odległość jest przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia programu. Kwota ta przeznaczona będzie na zakup znaczków pocztowych, kopert, odbitek kserograficznych, koszty transferów bankowych itp.

Korespondencję z dopiskiem Adopcja na odległość prosimy przesyłać na adres:

Caritas Polska
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01–015 Warszawa

Podajemy również numery telefonów i adres e–mail:
tel. (+48 22) 33 48 503 lub 33 48 500 p. Mirosław Węcławek
E–mail: adopcja@caritas.pl

Wpłaty prosimy przesyłać na konto:

Caritas Polska
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01–015 Warszawa
PKO BP SA I O/Centrum Warszawa
nr 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
z dopiskiem „Azja – Adopcja na odległość”

Akcję „Adopcja na odległość” można też wesprzeć wysyłając SMS–a o treści ADOPCJA na numer 7174 (koszt jednego SMS-a wynosi 1 zł + Vat) oraz dzwoniąc na numer 0-300 200 110 (koszt jednego połączenia 1,05 zł + VAT).
Polecamy