środa, 3 czerwca 2020 r.

Biblijne rekolekcje

W dniach od 9 do 12 lutego br. w domu rekolekcyjnym w Powidzu, odbywały się rekolekcje biblijne, w których udział wzięło piętnaścioro młodych ludzi z dekanatu Zagórów. Konferencje połączone z warsztatami wygłosił dekanalny duszpasterz młodzieży ks. Witold Zieliński.

Tematem rozpoczętych w środę popielcową nauk rekolekcyjnych była pustynia. Każdego dnia uczestnicy rekolekcji, wśród których byli zarówno uczniowie gimnazjum, szkół średnich oraz studenci oprócz wspólnej modlitwy na Eucharystii spotykali się na warsztatach biblijnych. W ich trakcie rozważano te fragmenty Pisma św., które mówią o pustyni i dzielili się swoimi refleksjami na ten temat.
Codziennie przyjmowali jeden z symboli pustyni: piasek, wodę, świecę i mannę. – Piasek to znak pustyni. To nasze braki, problemy, trudności i kryzysy - tłumaczył ks. Witold Zieliński. – Świeca jest znakiem, że nie jesteśmy na pustyni sami. Bóg wie jak nas przez nią przeprowadzić. Woda to znak działania Boga, nawet na pustyni i jednocześnie symbol Jego troski o nasze potrzeby. Manna natomiast, to symbol tego, że od Boga otrzymamy wszystko, co konieczne do życia. To zobowiązanie, do podzielenia się nią, podobnie, jak wodą z kimś, w wyjątkowo trudnym dla niego momencie.
Uczestnicy rekolekcji przeżyli dni pełne modlitwy, śpiewu i radosnego spotkania z Bogiem. Wyjechali utwierdzeni w przekonaniu, że w najtrudniejszych nawet chwilach Pan Bóg znajdzie sposób, aby ich pocieszyć.
LUCYNA MUNIAK

Polecamy