środa, 3 czerwca 2020 r.

CARITAS - plany na przyszłość

Do końca kwietnia na konta organizacji pożytku publicznego można przekazywać 1 proc. podatku dochodowego. Na darczyńców liczy m.in. Caritas arch. gnieźnieńskiej. Jak podkreśla w wywiadzie udzielonym KAI jej dyrektor, ks. Jacek Dziel, dzięki tym pieniądzom będzie mogła pomóc najbardziej potrzebującym. Swoją opieką chce objąć również młodzież.

Ks. Jacek Dziel opowiada o tym na co zostaną przeznaczone pieniądze, które wpłyną na konto organizacji oraz w jaki sposób można je przekazywać.

Z dyrektorem gnieźnieńskiej Caritas rozmawia Justyna Prusowska z Radia Plus Gniezno:

Gnieźnieńska Caritas jako pierwsza w Polsce uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Dlaczego Ksiądz się tak spieszył, aby taki status uzyskać?
Decyzja o tym, że chcemy zostać organizacją pożytku publicznego nastąpiła zaraz po uchwaleniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jesteśmy zwolennikami korzystania z wszelkich praw, ale też i wypełniania wszystkich obowiązków wynikających z tego, że jesteśmy partnerem dla administracji publicznej i w momencie, gdy ustawa dała tak a szczególną możliwość i szerokie uprawnienia organizacjom pożytku publicznego w zamian za odpowiednie obowiązki, byliśmy gotowi, aby podjąć tę decyzję i aby dzięki temu bardziej efektywnie organizować naszą pracę i żeby być bardziej wiarygodnymi partnerami dla przedstawicieli administracji publicznej.

Co ten jeden procent oznacza dla takiej organizacji jak Caritas?
Jest to na pewno bardzo zasadnicze wsparcie dla naszej działalności. Jeden procent oznacza dochód, który możemy przeznaczyć na rozwój naszej organizacji i powstawanie kolejnych placówek. Na przykładzie ubiegłego roku mogę powiedzieć, że uzyskaliśmy około 175 tys. zł właśnie z tego jednego procenta i dzięki temu powstały dwie nowe placówki: w Inowrocławiu Integracyjne Centrum Aktywności dla osób niepełnosprawnych i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Strzelnie. Przygotowujemy kolejne placówki, które powstaną już w tym roku: Centrum Pomocy Bliźniemu w Gnieźnie i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielicach koło Mogilna. Te pieniądze sprawiają także, że możemy realizować konkretne projekty we współpracy z organami administracji publicznej czy w oparciu o środki unijne, które wymagają też środków własnych.

Nie wszyscy wiedzą jak ten jeden procent przekazać. Co trzeba zrobić, aby wspomóc Caritas?
Aby przekazać jeden procent należy najpierw w swoim rozliczeniu w PIT w odpowiednim miejscu wyliczyć jeden procent swojego podatku należnego, a następnie, przed złożeniem tego zeznania, przekazać na konto przelewem bankowym właśnie ten jeden procent. Ja zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie bardzo dokładnie opisaliśmy procedurę obliczania tego procentu i jego przekazywania.

Czy to jest trudne?
Myślę, że nie. W razie konieczności nasi pracownicy w księgowości, czy też biura rachunkowe podpowiedzą jak to zrobić.

Jakiej kwoty spodziewacie się w tym roku i na co te pieniądze zostaną przeznaczone?
Trudno jest mi powiedzieć, jaka będzie kwota w tym roku i trudno to obliczyć, ponieważ radykalnie wzrosła ilość organizacji Pożytku Publicznego – w zeszły roku było ich ponad 170 a w tym już ponad 2000. Środków jest natomiast bardzo dużo – w zeszłym roku bardzo mało osób zdecydowało się ostatecznie przekazać ten jeden procent. Tak więc niewykorzystane możliwości dają nam nadzieję, że w tym roku również uzyskamy znaczące wpłaty i dzięki tym wpłatom chcemy przede wszystkim rozwijać naszą działalność poprzez tworzenie kolejnych placówek – jak już mówiłem wcześniej oraz tworzenie sieci klubów młodzieżowych w różnych miastach. Taka świetlica powstała w Inowrocławiu, planujemy w tym roku w Kruszwicy otworzyć i przekształcić naszą świetlicę w Chodzieży. Przygotowujemy się też do złożenia projektów i powstania Centrum Integracji Społecznej w Gnieźnie oraz Zakładu Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w okolicach Gniezna.

Dlaczego działalność takich klubów jest ważna?
W chwili obecnej w ramach działalności profilaktycznej bardzo duży nacisk kładzie się na dzieci i chcemy zapełnić pewną lukę w ofercie pomocy społecznej jaką jest praca z młodzieżą. Na pewno tych ofert jest znacząco mniej i wychodzimy z założenia, że możemy być partnerami, oferować coś bardzo ciekawego dla gmin, kiedy będą powstawały kluby młodzieży jako kolejny etap działalności profilaktycznej, kolejna forma socjoterapii dla młodzieży.

Dziękuję za rozmowę!Caritas arch. gnieźnieńskiej działa od 15 lat. Prowadzi Dom Dziecka w Kołdrąbiu oraz Dom Matki i Dziecka w Gnieźnie. W 1999 roku powstał tu Ośrodek Miłosiernego Samarytanina, a dwa lata później Warsztaty Terapii Zajęciowej. Przy gnieźnieńskiej Caritas istnieje również Centrum Wolontariatu i Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Szczegółowe informacje o tym jak przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie internetowej www.caritas.gniezno.pl oraz na www.caritas.pl.

jpr/Gniezno/R. Plus Gniezno/KAI

Polecamy