czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Krucyfiks wrócił do katedry

Pierwszego lutego br., w rocznicę konsekracji katedry gnieźnieńskiej, ks. bp Wojciech Polak dokonał poświęcenia odrestaurowanego wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego, z którego w czasie wojen szwedzkich miały spływać krwawe łzy. Pasyjka wróciła na swe dawne miejsce, czyli do kaplicy Pana Jezusa.

Dzieje kultu tej niewielkiej, gotyckiej rzeźby sięgają drugiej połowy XVII stulecia. 29 kwietnia 1656 roku, podczas Mszy św. sprawowanej na prośbę marszałka koronnego Jerzego Lubomirskiego oraz hetmana Stefana Czarneckiego, wizerunek ukrzyżowanego miał się pocić krwawymi łzami na oczach modlącego się rycerstwa, duchowieństwa i ludu. Jeden z uczestniczących w Eucharystii szlachciców, poeta Wespazjan Kochowski, wspomina to tak: ,,Pod Gnieznem, w kościele katedralnym tamtecznym, dwiema dniami krew ciekła z pasyjej Chrystusa Pana na ołtarzu ku północnej stronie, co prawie wszyscy widzieli. W sobotę ciec przestała”. Wydarzenie uznano za cud. Niespełna dwa tygodnie później, po przegranej bitwie pod Kłeckiem, król Jan Kazimierz rozpoczął starania o wypożyczenie cudownego krucyfiksu do swego ołtarza polowego, na co Kapituła Prymasowska wyraziła zgodę pod koniec czerwca 1657 roku. Pasyjka wróciła do gnieźnieńskiej katedry po podpisaniu pokoju w Oliwie, czyli w 1660 roku.
W chwili obecnej odrestaurowaną i przywróconą do dawnej świetności figurkę Ukrzyżowanego zobaczyć można w ołtarzu kaplicy Pana Jezusa. Jej uroczystego poświęcenia dokonał we wtorek, 1 lutego br., ks. bp Wojciech Polak, który przewodniczył Mszy św. sprawowanej w rocznicę konsekracji katedry. Należy dodać, iż przywrócenia do kultu cudownego krucyfiksu wieńczy część prac podjętych w katedrze w roku ubiegłym przez jej proboszcza i kustosza - ks. kan. Jana Kasprowicza.
BERNADETA GOZDOWSKA

Polecamy