niedziela, 31 maja 2020 r.

Panie przyjmij mój ból...

,,Panie Boże wybrałeś,
Panie kazałeś, aby krzyż choroby nieść przez resztę mojego życia.
Panie daj siły na samodzielne wstawanie,
Pomóż mi Panie!
Panie Boże naucz mnie dźwigać swój krzyż i nie narzekać, że zbyt ciężki.
Panie daj siłę na samodzielne dźwiganie,
Pomóż mi Panie!
Panie Boże daj mi mądrość, aby innych pocieszać mógł.
Panie daj siłę na pomaganie,
Pomóż mi Panie!...”


(fragment modlitwy chorego z miesięcznika ,,Moc w słabości”)

Chorzy, cierpiący, niepełnosprawni... Każdego dnia, minuta po minucie, dźwigają krzyż bólu, fizycznej udręki, a często także bezdennej samotności. To o nich Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: ,,Jesteście mocą Kościoła” i to za nich Kościół modli się w sposób szczególny, zwłaszcza 11 lutego, w Światowy Dzień Chorych.
W Gnieźnie za ludzi tych modlono się także dwa dni później. Mszy św. sprawowanej w niedzielne południe, 13 lutego br., w Bazylice Prymasowskiej przewodniczył ks. abp Henryk Muszyński. – Tajemnicy krzyża i śmierci nigdy nie zgłębimy do końca – mówił w homilii. – Cierpienie zawsze i wszędzie jest wielką próbą, bolesnym doświadczeniem, weryfikacją naszej wiary. Jednych przybliża do Chrystusa, innych od Niego oddala. Od nas zależy, jak je przyjmiemy. Jeśli bez nadziei, będzie przekleństwem. Jeśli z wiarą, będzie błogosławieństwem, a może także źródłem nawrócenia, duchowego umocnienia i radości.
W niedzielnej Mszy św., którą wspólnie z ks. abp. Henrykiem Muszyńskim sprawowali: ks. Jacek Dziel – dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz ks. Tomasz Kołodziej – diecezjalny duszpasterz chorych i niepełnosprawnych, prócz osób cierpiących i ich najbliższych uczestniczyli również członkowie stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych, pracownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz przedstawiciele władz miejskich i powiatowych. Podczas Eucharystii w sposób szczególny modlono się w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II, który – jak mówił arcybiskup gnieźnieński – choć schorowany i przykuty do wózka inwalidzkiego, promieniuje ogromną duchową siłą i ukazuje światu prawdziwy wymiar człowieczeństwa, przywracając nadzieję tym, którzy już ją utracili.
BERNADETA GOZDOWSKA

Polecamy