środa, 3 czerwca 2020 r.

Rocznica ,,Nadziei Życia"

• 8 lutego br. Integracyjne Centrum Aktywności ,,Nadzieja Życia” w Inowrocławiu obchodziło pierwszą rocznicę powstania. Uroczystości rozpoczęła Msza św. sprawowana w kościele pw. św. Królowej Jadwigi pod przewodnictwem ks. bp. Bogdana Wojtusia. Po zakończeniu Eucharystii, w siedzibie centrum odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowano dotychczasową działalność placówki oraz zapoznano zebranych z działającą od 1 lutego br. świetlicę socjoterapeutyczną. Jej uruchomienie było możliwe dzięki współpracy, jaką gnieźnieńska Caritas nawiązała z Urzędem Miasta Inowrocławia. Należy dodać, iż prowadzone przez organizację Integracyjne Centrum Aktywności ,,Nadzieja Życia” pomaga blisko dwudziestu niepełnosprawnym osobom z terenu Inowrocławia i okolic. Działalność placówki ukierunkowana jest przede wszystkim na zapewnienie im odpowiednich warunków do rehabilitacji oraz umożliwienie jak najpełniejszej integracji społecznej.
BG

Polecamy