czwartek, 28 maja 2020 r.

Samodzielni na swoją miarę...

Od 10 do 19 lutego br. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Mielżynie gości jedenastoosobową grupę młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z Niemiec wraz z ich opiekunami. W tych dniach goście i gospodarze będą uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach i zabawach, które w głównej mierze służą kształtowaniu samodzielności podopiecznych. Program wizyty służy także zapoznaniu się niemieckiej młodzieży z polską kulturą i tradycjami. Przewidziano także czas na zwiedzanie pierwszej stolicy Polski.

Przyjazd niemieckiej młodzieży do Polski jest elementem Programu “Młodzież” i odbywa się pod hasłem “Samodzielni na swoja miarę, samodzielni razem”. To już drugi w ostatnim czasie projekt realizowany przez mielżyński Dom Pomocy Społecznej. W sierpniu 2004 roku w ośrodku odbyło się międzynarodowe spotkanie osób pracujących z niepełnosprawnymi.
- W ramach programu “Samodzielni na swoją miarę...”, obok wspólnych ćwiczeń i zabaw integracyjnych, pragniemy podzielić się z naszymi gośćmi doświadczeniami i osiągnięciami mielżyńskiego ośrodka – mówi siostra Rafała Barańska, dyrektor DPS w Mielżynie. – Młodzież przez wspólne wykonywanie różnych zadań w małych grupach będzie uczyć się współdziałania, wzajemnej pomocy i tolerowania inności, szczególnie względem głęboko upośledzonych. Nie zabraknie również prezentacji polskich i niemieckich elementów kultury i tradycji. Bariera językowa nie jest dla nas żadną przeszkodą. Słowa przecież można zastąpić gestem, czy też po prostu rysunkiem.
W piątek, 18 lutego br. w mielżyńskim DPS odbędzie się przygotowana przez młodzież z Polski i Niemiec – Droga Krzyżowa.
MARCIN MAKOHOŃSKI

Polecamy