poniedziałek, 25 maja 2020 r.

„Ludzką rzeczą jest ...”

W ramach obchodów 85. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II w Inowrocławiu odbyła się promocja książki ks. kanonika Antoniego Balcerzaka zatytułowanej „Ludzką rzeczą jest ...”.

Ksiądz Antoni Balcerzak jest od 1990 roku proboszczem parafii pw. Świętego Józefa w Inowrocławiu. Jednocześnie jest dziekanem dekanatu Inowrocław II. Od 1996 roku publikował swoje filozoficzne-teologiczne eseje w kwartalniku „Goniec Kujawski”. Duże zainteresowanie i pochlebne opinie czytelników spowodowały, iż zrodziła się inicjatywa wydania zbioru przemyśleń w tomie zatytułowanym „Ludzką rzeczą jest ...”. Dominikanin ojciec Marcin Babraj napisał w przedmowie, że zbiór esejów ks. Balcerzaka jest „książką o Bogu i o człowieku, książką, która jest owocem pielgrzymowania przez kilkadziesiąt lat po tej ziemi”. Pośród bogatych tematów, znajdujemy w publikacji refleksje nad wiarą, miłością, przebaczeniem, pielgrzymowaniem, miłosierdziem i wyzwaniami stojącymi dzisiaj przed człowiekiem, który pragnie pozostać wierny Chrystusowi i realizować swoje życie w duchu Ewangelii. Tomu tego nie sposób przeczytać jednym tchem, jest on bowiem zbiorem licznych myśli, do których warto powracać i z pietyzmem rozważać. Interesująca praca jest dopełnieniem pracy duszpasterskiej kapłana, który mówi o sobie, że jest twórcą – amatorem, gdyż z miłością podejmuje refleksję nad życiową pielgrzymką. Wraz z Ojcem Marcinem Babrajem mówimy – Księże Antoni, dziękujemy za to świadectwo!

Jacek Nijak

Polecamy