niedziela, 31 maja 2020 r.

Jubileusz 20-lecia Fundacji im. Kardynała Glempa

W poniedziałek 9 maja br. wspólnota Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego świętowała jubileusz 20-lecia holenderskiej Fundacji im. Kardynała Glempa. Powstała w połowie lat osiemdziesiątych Fundacja wspiera duchowo i materialnie gnieźnieńskie seminarium. Jubileuszowe spotkanie było okazją dla wyrażenia wdzięczności założycielom Fundacji za dzieło, z którego owoców korzystają kolejne pokolenia kandydatów do kapłaństwa i ich wychowawcy.

W połowie lat osiemdziesiątych przyjechała do Polski grupa Holendrów pragnących zaofiarować pomoc polskim seminariom duchownym. Wśród przybyłych gości byli pan Franciszek Kuijpers oraz małżeństwo Lisette i Hubert Beurskens. Pierwsze kroki skierowali do Sekretariatu Episkopatu Polski, by tam uzyskać informacje na temat budowanych w tamtych czasach seminariów duchownych. Wśród wymienionych przez Biskupa Jerzego Dąbrowskiego, znalazło się seminarium gnieźnieńskie.

Dzieło Fundacji


Wczesną wiosną 1985 roku holenderscy goście zjawili się w Gnieźnie. Jak wspomina ówczesny rektor seminarium, ks. Bp Bogdan Wojtuś, Holendrzy zdumiewali się liczbą powołań kapłańskich w Polsce, byli zbudowani kulturą i pobożnością gnieźnieńskich kleryków a także pełni uznania dla gorliwej i oddanej służby sióstr Elżbietanek. Żywo interesowali się stanem budowy nowego gmachu seminaryjnego. Rozpoczęte prace budowlane wymagały kontynuacji, co w ówczesnych warunkach polityczno-ekonomicznych z wielu względów nie było łatwe. Po kilku dniach pobytu, goście podjęli decyzję o utworzeniu fundacji na rzecz pomocy gnieźnieńskiemu seminarium.
28 marca 1985 roku w rodzinnej miejscowości pana Kuijpersa, w Sint Odiliënberg, panowie Franciszek Kuijpers i Hubert Beurskens powołali do istnienia Fundację im. Kardynała Glempa (Kardinaaal Glemp Stchting). Głównym wymiarem prac Fundacji miała być zbiórka i dystrybucja środków finansowych przeznaczonych na wsparcie formacji kandydatów do kapłaństwa w Polsce. W dzieło pomocy pod egidą Fundacji włączyły się tysiące osób z całej Holandii.
Dzięki napływowi funduszy i materiałów budowlanych z Holandii, dynamicznie postępowała budowa nowego gmachu seminaryjnego. Większość inwestycji sfinansowała Fundacja. Co jakiś czas, na plac budowy zajeżdżały olbrzymie holenderskie ciężarówki, wypełnione potrzebnymi materiałami konstrukcyjnymi, instalacyjnymi i wykończeniowymi. Przywożono farby, kleje, szkło, lampy, żarówki, elementy wyposażenia i krzesła do sal wykładowych. Darczyńcy ufundowali m.in. nowe wyposażenie kuchni, liczne urządzenia gospodarstwa domowego, samochód transportowy, organy, szaty liturgiczne i tabernakulum do nowej kaplicy. Przez wiele lat kryzysu gospodarczego dostarczali do seminarium również żywność. W ostatnim okresie dzięki pomocy Fundacji powstały łaźnie w „starym gmachu”, dokonano remontu sali gimnastycznej a także zakupiono nowe organy do kaplicy głównej.

Wdzięczność

Spoglądając z perspektywy 20 lat na dzieło Kardinaal Glemp Stichting, jako wspólnota gnieźnieńskiego seminarium jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że wzbudził w ludzkich sercach tyle dobroci i miłości, których doświadczamy od lat. Konkretnym wyrazem tej wdzięczności była zorganizowana w dniu 9 maja br. uroczystość jubileuszowa z udziałem zaproszonych gości z Holandii. W godzinach porannych, w kaplicy seminaryjnej została odprawiona dziękczynna Msza Święta, sprawowana pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Następnie w auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego odbyła się okolicznościowa akademia, podczas której przedstawiciele Fundacji zostali uhonorowani przez Metropolitę Gnieźnieńskiego oraz przez władze miasta Gniezna pamiątkowymi odznaczeniami. Słowa podziękowania i duchowej bliskości przesłał nieobecny na uroczystości Prymas Polski, Kardynał Józef Glemp. Okolicznościowy list skierował do uczestników obchodów Jubileuszu Biskup Teofil Wilski, wieloletni rektor PWSD.
Nie zabrakło też świadectw i wspomnień z minionych lat. Atmosfera lat osiemdziesiątych powróciła na moment dzięki refleksjom Biskupa Bogdana Wojtusia. Napiętą sytuację polityczną tamtych czasów przybliżył w swoim wzruszającym świadectwie Pan Hubert Beurskens, współzałożyciel i obecny prezes Fundacji. Uroczystość jubileuszowa przypomniała dobroć i miłość ludzi, których wiara była inspiracją tego wielkiego dzieła, jakim jest założona przed dwudziestu laty Fundacja im. Kardynała Glempa.


Hubertus Johannes Beurskens – współzałożyciel fundacji im. Kardynała Glempa

Wielokrotnie pytano mnie, dlaczego pracuję dla Kościoła katolickiego w Polsce. Wszystko zaczęło się, kiedy byłem jeszcze bardzo młody. Uważałem wówczas, że nie mógłbym pojechać do żadnego komunistycznego państwa wschodniej Europy. Wiedziałem, że nie czułbym się swobodnie i bezpiecznie w kraju, który jest rządzony przez komunistów. Od mojej młodości uważam bowiem za coś bardzo złego to, że ludziom zostaje rabowana ich wolność. Dopiero wiele lat później, gdy pewnego razu zobaczyłem w niemieckiej telewizji film dokumentalny o pielgrzymkach wiernych przed cudowne oblicze Czarnej Madonny w Częstochowie, w moim życiu coś się zmieniło. Przyznaję, że program ten bardzo mnie poruszył. Byłem niezmiernie zdziwiony, że Kościół w Polsce jest tak żywy. A przecież ówczesne władze wszelkimi sposobami pragnęły kontrolować i ograniczać religijność Polaków. Zobaczyłem wtedy, że Matka Boża jest naprawdę Królową Polski i że pielgrzymi, którzy do niej przybywają to ludzie odważni, którzy nie boją się pokazywać świadectwa swej wiary. Wtedy to właśnie zrozumiałem, że jest to znak, abym i ja pojechał do Polski. Nie wiedziałem tylko jeszcze, dlaczego? Pod opieką Czarnej Madonny i przy jej wstawiennictwie pokonałem strach przed moimi wielkimi nieprzyjaciółmi, przed komunistami. W podzięce, wraz z moimi przyjaciółmi, postanowiłem zaangażować się w pomoc na rzecz Kościoła w Polsce.

Ks. dr Maciej Olczyk
Prefekt PWSD

Polecamy