niedziela, 31 maja 2020 r.

Nowi kapłani Kościoła Gnieźnieńskiego

Archidiecezja gnieźnieńska ma sześciu nowych księży. Liturgii święceń kapłańskich, sprawowanej w sobotę, 21 maja br., w gnieźnieńskiej katedrze przewodniczył ks. abp Henryk Muszyński.

- Życie kapłana za przykładem samego Chrystusa winno być bezgranicznym oddaniem się za zbawienie świata – mówił Arcybiskup Gnieźnieński, wskazując jednocześnie na nierozerwalny związek istniejący pomiędzy posługą kapłańską, a Eucharystią. Eucharystia bowiem, jak pisał w adhortacji ,,Pastores dabo vobis” Ojciec Święty Jan Paweł II, jest najpełniejszym wyrazem tożsamości kapłańskiej. Jest fundamentem, który upodabnia nas do Chrystusa oraz źródłem autentycznej miłości pasterskiej i życia modlitwy. Dlatego, jak podkreślił ks. abp Henryk Muszyński, sprawujący ją kapłani muszą mieć głęboką świadomość, iż ich oddanie Bogu oraz ludziom powinno być pełne i ustawicznie ponawiane każdego dnia od nowa.
Sobotnią liturgię święceń kapłańskich rozpoczęło tradycyjnie przedstawienie kandydatów oraz wyrażenie przez nich gotowości służenia Bogu i Kościołowi. W tym roku gotowość tą wyraziło sześciu diakonów Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych nastąpił najważniejszy moment konsekracji – nałożenie przez ks. abp. Henryka Muszyńskiego oraz biskupów pomocniczych; ks. bp. Bogdana Wojtusia oraz ks. bp. Wojciecha Polaka rąk na głowy wyświęcanych oraz odmówienie modlitwy święceń, będącej prośbą do Boga o wylanie na nich mocy Ducha Świętego oraz udzielenie im Jego darów, tak potrzebnych do sprawowania kapłańskiej posługi. Aktu tego dokonali także obecni na uroczystości kapłani, wyrażając tym samym jedność i sakramentalne braterstwo ze swoimi najmłodszymi braćmi w kapłaństwie. Neoprezbiterzy zostali również namaszczeni olejem krzyżma oraz otrzymali pateny i kielichy symbolizujące ,,ofiarę ludu świętego”, którą odtąd będą składać Bogu. Przyrzekli także posłuszeństwo biskupowi, z którym pod koniec liturgii wymienili pocałunek pokoju, oznaczający, iż od tej pory będą uważani za jego współpracowników, synów, braci i przyjaciół.
Jak uczy Sobór Watykański II, prezbiterzy są zjednoczeni z biskupami w godności kapłańskiej i równocześnie zależą od nich w wykonywaniu swoich funkcji duszpasterskich. Są powołani, by być ich roztropnymi współpracownikami i tworzą prezbiterium, które wraz z biskupami odpowiedzialne jest za Kościół partykularny. Są wyświęcani, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i celebrować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Przymierza. Redakcja ,,Przewodnika Katolickiego Archidiecezji Gnieźnieńskiej” życzy nowo wyświęconym księżom obfitości łask Bożych oraz radości z pełnienia kapłańskiej posługi.
Bernadeta Gozdowska

Nowi kapłani Kościoła Gnieźnieńskiego

Ks. Waldemar Czarnecki
Ks. Bogumił Czuliński
Ks. Bogusław Krzemiński
Ks. Marcin Kwiatkowski
Ks. Łukasz Lisiecki
Ks. Adam Sawicki

Polecamy