niedziela, 31 maja 2020 r.

Odwaga bycia katolikiem

Spotkanie inaugurujące Kongres i będące zarazem jego etapem diecezjalnym odbyło się w sobotę, 7 maja br., w Gnieźnie. Obrady, w których uczestniczyło blisko dwustu przedstawicieli różnych wspólnot i organizacji kościelnych działających na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, rozpoczęła uroczysta Msza św. sprawowana w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem ks. abp. Henryka Muszyńskiego.

Potrzebny dojrzały katolicyzm

- Spotykamy się w bardzo szczególnym momencie naszych ojczystych dziejów, prawie bezpośrednio po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, która objawiła nam, jak wiele dobra, zapału i odwagi jest wśród nas – mówił w homilii ks. abp Henryk Muszyński. – Dzisiaj trzeba nam się zastanowić nad przebytą drogą i postawić pytanie: co jako ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia katolickie naszej archidiecezji możemy uczynić, aby ten zapał w nas nie ostygł i doczekał się urzeczywistnienia oraz wypełnienia w naszym życiu?
Arcybiskup Gnieźnieński wskazał również na niezwykle zobowiązujące hasło Kongresu: ,,Odwaga bycia katolikiem”. Jak mówił, w dzisiejszym świecie nierzadko spotyka się ludzi zniechęconych, pełnych zwątpienia i czerpiących z chrześcijaństwa w sposób wybiórczy. To chrześcijaństwo małego formatu, obojętne i nijakie. Na takie chrześcijaństwo – jak podkreślił - nie ma dziś miejsca. Dzisiaj potrzebny jest katolicyzm dojrzały, odpowiedzialny, zaangażowany w przebudowę świata i czerpiący moc ze wspólnoty oraz obecności i bliskości Jezusa Chrystusa. Jako członkowie ruchów, wspólnot i organizacji katolickich musimy postawić sobie pytanie: co zrobić, aby angażować się jeszcze pełniej w budowanie struktur społeczeństwa sprawiedliwego, w którym będzie respektowana godność każdego człowieka?

Katolicy muszą być widoczni

Na pytanie to oraz wiele innych dotyczących miejsca i roli wiernych świeckich w Kościele i świecie, a także zadań jakie stawia przed nimi zmieniająca się wciąż rzeczywistość uczestnicy spotkania starali się odpowiedzieć w trakcie obrad, które odbyły się po południu w gnieźnieńskim Kolegium Europejskim. Sesję otworzyły referaty, które wygłosili: prof. dr hab. Andrzej Urbaniak z Politechniki Poznańskiej nt. blasków i cieni kościelnego zaangażowania laikatu, posłanka na Sejm RP Teresa Piotrowska nt. roli katolików świeckich w życiu społeczno-politycznym oraz o. Adam Schulz SJ – przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich nt. kierunków rozwoju ruchów i stowarzyszeń katolickich w Polsce. W dalszej części spotkania uczestnicy obrad pracując w czterech grupach tematycznych podjęli refleksję nad zaangażowaniem wiernych świeckich w dzieło nowej ewangelizacji, rolą wspólnot kościelnych w duszpasterstwie rodzin, zadaniami w zakresie duszpasterstwa młodzieży oraz aktywnością na polu społeczno-politycznym. Spotkanie zakończył referat ks. dr Antoniego Dunajskiego nt. parafii, jako wspólnoty wspólnot oraz nabożeństwo Słowa Bożego.

Ciąg dalszy nastąpi...

II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich potrwa do kwietnia 2006 roku i będzie obejmował jeszcze dwa etapy: rejonowy i parafialny. Pierwszy, który rozpocznie się we wrześniu tego roku, zgromadzi prócz członków ruchów, wspólnot i organizacji katolickich działających w granicach wyznaczonych regionów, także księży proboszczów i członków parafialnych rad duszpasterskich. Drugi, który zainaugurowany zostanie bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego, będzie miał na celu przybliżenie wiernym działalności poszczególnych stowarzyszeń katolickich, podjęcie konkretnych działań na rzecz powołania parafialnych grup apostolskich oraz zainicjowanie trwałej współpracy między działającymi w parafiach grupami, ruchami, organizacjami i stowarzyszeniami katolickimi.
Bernadeta Gozdowska

Polecamy