niedziela, 31 maja 2020 r.

,,Sokratesa” ciąg dalszy...

W dniach od 13 do 16 maja br. w Birstonas na Litwie odbyło się międzynarodowe spotkanie poświęcone tradycji wartości chrześcijańskich. Zorganizowano je w ramach programu partnerskiego Socrates Grundtvig 2, który jest finansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej.

Spotkanie było kontynuacją wcześniejszego, które odbyło się w lutym 2005 roku w Gnieźnie. Do Birstonas na Litwie przyjechali przedstawiciele trzech ośrodków partnerskich: z diecezji Magdeburg w Niemczech, Kaisiadorys na Litwie i Gniezna. Byli to głównie katecheci, nauczyciele oraz animatorzy ze wspólnot parafialnych. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z przekazem wartości chrześcijańskich w tradycji i kulturze litewskiej oraz praktyczne metody przekazu tychże wartości w szkole i parafii. Uczestnicy spotkania zapoznali się z ciekawą formą kształcenia zintegrowanego w szkołach katolickich diecezji Magdeburg zwaną „Marchtaler Plan” oraz z tzw. „Kett-Metodą”, stosowaną w katechezie parafialnej w tejże diecezji. Poznając tradycję litewską, wzięli także udział w nabożeństwie majowym, odprawianym w domu litewskiej rodziny. Ze względu na dużą odległość do kościoła, w wielu litewskich wioskach gromadzą się w maju całe rodziny, aby śpiewać litanię loretańską oraz pieśni ku czci Matki Bożej. Uczestnicy spotkania zwiedzili również stolicę Litwy - Wilno.
Międzynarodowe spotkania w ramach programu ,,Socrates” są szczególną okazją do poznania różnych kultur, zwyczajów i tradycji. W myśleniu o innych, pozwalają przezwyciężyć różne stereotypy i uprzedzenia. Skłaniają do refleksji nad przyszłością jednoczącej się Europy oraz wartościami, które powinny stać u podstaw tej jedności. Są też bardzo cenną formą kształcenia dorosłych, zwłaszcza nauczycieli i katechetów, którzy nie zapominają o konieczności permanentnej formacji duchowej i intelektualnej. Wymiana doświadczeń w pracy katechetycznej w szkole i w parafii przyczyni się z pewnością do podniesienia kompetencji katechetów, a przez to uczyni bardziej skutecznym przekaz chrześcijańskich wartości w rodzinie, szkole i parafii. Spotkanie na Litwie było ostatnim z zaplanowanych na ten rok. Uczestniczące w nim ośrodki złożyły już w narodowych agencjach Programu ,,Socrates” wnioski o kontynuację projektu w roku przyszłym z nadzieją na ich zatwierdzenie. Niezależnie jednak od tego, nawiązane dzięki międzynarodowym spotkaniom kontakty pozostaną i będą z pewnością przynosić kolejne owoce, które przyczynią się do budowania prawdziwej, opartej na chrześcijańskich wartościach jedności Europy. Udział w tym programie Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie to mały wkład gnieźnieńskich katechetów w tworzenie prawdziwej europejskiej wspólnoty ducha. Uczestniczący w spotkaniu katecheci wyrażają szczególną wdzięczność ks. arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu, który zainicjował i wspierał nasze uczestnictwo w tym projekcie.

ks. Mieczysław Polak

Polecamy