niedziela, 31 maja 2020 r.

V Ogólnopolski Konkurs Chórów Kościelnych

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Chórów Kościelnych CAECILIANUM 2005, który odbędzie się w dniach 1-3 października 2005 roku w katedrze diecezji warszawsko-praskiej w kościele pw. św. Floriana przy ulicy Floriańskiej 3. Zgłoszenia do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie należy przesyłać do 31 maja br. Szczegółowe informacje, regulamin oraz karta zgłoszeń na stronie internetowej Związku Chórów Kościelnych CAECILIANUM: www.caecilianum.warszawa.opoka.org.pl

Poniżej list prezesa Zarządu Głównego Związku Chórów Kościelnych CAECILIANUM, pana Wiesława Jelenia

W imieniu Jego Eminencji księdza kardynała Józefa Glempa zapraszam chóry do przygotowania oprawy muzycznej uroczystości zakończenia Ogólnopolskiego Kongresu Eucharystycznego. Uroczystości odbędą się w dniach 18 i 19 czerwca br. w Warszawie. W sobotę 18 czerwca o godzinie 18. przewidziane są nieszpory, a w niedzielę 19 czerwca o godzinie 10. będzie odprawiona Msza święta. Życzeniem księdza Prymasa jest, aby obu liturgiom swoim śpiewem Towarzyszył kilkusetosobowy chór, który utworzyłyby połączone zespołu ze wszystkich stron Polski.
Jako Caecilianum otrzymaliśmy zaszczyt utworzenia takiego chóru. W związku z powyższym zwracam się tą drogą do wszystkich zainteresowanych chórów o zgłaszanie swojej gotowości do podjęcia tej zaszczytnej funkcji.

Planujemy, aby połączone chóry zaśpiewały następujące utwory:

• Panis Angelicus – Claudio Casciolini
• Ave Verum – W.A. Mozart
• Laudate Dominum – Charles Gounod
• Aeterna Christi – Jacek Różycki
• Alleluja z aklamacją – Hrynkiewicz
• Tantum ergo – Christoph W. Gluck
• Alleluja z oratorium Mesjasz – Jerzy Fryderyk Haendel
• Święty, Święty – Henryk Mikołaj Górecki


Wymienione utwory są opublikowane w bibliotece internetowej Caecilianum www.caecilianum.warszawa.opoka.org.pl i można je wydrukować. Dla zespołów, które nie korzystają z Internetu nuty mogą być przesłane pocztą.
Wszystkie zespoły, które zechcą wziąć udział w uroczystościach proszę o zgłoszenie się na adres Caecilianum-wwa@warszawa.opoka.org.pl lub listownie 01-815 Warszawa ul. Dewajtis 3 z dopiskiem Caecilianum albo telefonicznie pod numery telefonów (0-22) 617.36.74 lub 0-507.877.731 do dnia 25 maja 2005 roku do godziny 10.00. Wyboru chórów dokona komisja złożona z członków Zarządu Głównego Caecilianum i Kurii Archidiecezji Warszawskiej. Podstawą do dokonania tego wyboru będą materiały przesłane przez zainteresowane chóry. Prosimy w związku z tym o przesłanie na adres Caecilianum płyty lub kasety z nagraniem następujących utworów:

• Alleluja z oratorium Mesjasz
• Laudate Domino
• Panis Angelicus
• Alleluja z aklamacją


Wszystkie chóry będą gośćmi Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wspólna próba przed uroczystością przewidywana jest wstępnie w sobotę o godz. 10.00 w archikatedrze św. Jana na Starym Mieście w Warszawie. Szczegółowy plan uroczystości oraz układ utworów do wykonania w tym pieśni wspólnych z ludem, a także godziny i miejsca spotkań przed samymi uroczystościami i próbą będzie podany zainteresowanym chórom najdalej do 31 maja 2005 roku.

Prezes
Zarządu Głównego
Związku Chórów Kościelnych
Caecilianum
Wiesław Jeleń

Polecamy