poniedziałek, 19 sierpnia 2019 r.

Rekolekcje nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Przez trzy dni (11-13 marca br.) Dom Rekolekcyjny w Rościnnie (k. Skoków) był miejscem spotkania formacyjnego nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. W rekolekcjach wzięło udział około sześćdziesięciu mężczyzn posługujących w różnych parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej.

Dla większości uczestników rekolekcje w Rościnnie były pierwszą okazją do pobytu w Domu Rekolekcyjnym, który od 25 marca 2004 roku należy do archidiecezji gnieźnieńskiej. Program trzydniowego spotkania, obok wspólnej modlitwy i refleksji nad duchowością osób świeckich, wypełniły wykłady skupiające się zasadniczo na sakramentalno-liturgicznej posłudze Kościoła. Konferencje wygłosili: ks. dr Tomasz Trzaskawka, ks. dr Franciszek Jabłoński oraz ks. Krzysztof Stawski. Mówcy przedstawili także szereg zagadnień związanych z szeroko rozumianym apostolstwem świeckich oraz zadaniami Kościoła w aspekcie laicyzacji życia. Bardzo ważnym momentem programu rekolekcji – jak mówią ich uczestnicy – były zajęcia w małych grupach. – Dyskusje tematyczne pozwoliły nam podzielić się własnymi doświadczeniami, a także umocniły nas w przekonaniu, że osoby pełniące zaszczytną posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej są w Kościele bardzo potrzebne – mówi Jan Maćkowiak z Wągrowca.
W rekolekcjach obok mężczyzn, którzy są nadzwyczajnymi szafarzami od kilku lat, uczestniczyli również i tacy, którzy dopiero przygotowują się do pełnienia tego urzędu (kan. 145 KPK). Dzięki spotkaniu w Rościnnie mogli oni pogłębić swoją wiedzą oraz zasięgnąć cennych rad. – Trzeba pamiętać, że nadzwyczajnym szafarzem nie zostaje się z dnia na dzień – mówi Tomasz Olejniczak z Inowrocławia. – Wraz z odkrywaniem Tajemnicy Eucharystii człowiek doświadcza jak wielkim zaszczytem i darem jest rozdawanie Ciała Pańskiego wiernym i zanoszenie Go do osób chorych i starszych. Pełniąc posługę nadzwyczajnego szafarza musimy również pamiętać o tym, jak ważne jest świadectwo żywej wiary w naszym codziennym życiu.
Na zakończenie rekolekcji do Rościnna przybył również ks. bp Bogdan Wojtuś, który sprawował uroczystą Mszę św. oraz spotkał się z uczestnikami rekolekcji.

Marcin Makohoński

Polecamy