poniedziałek, 19 sierpnia 2019 r.

Zaproszenie Księdza Arcybiskupa Henryka J. Muszyńskiego do Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Niedzielę Palmową

Droga Młodzieży
Naszej Świętowojciechowej Archidiecezji!W Orędziu do Młodych Ojciec Św. Jan Paweł II napisał: „I oto teraz jesteśmy w drodze do Kolonii, gdzie w sierpniu 2005 roku odbędzie się XX Światowy Dzień Młodzieży” (Orędzie na XX ŚDM, 1). Jako hasło tego dnia Papież wybrał słowa Ewangelii według św. Mateusza: „Przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Chcemy na wzór Mędrców, „których relikwie według pobożnej tradycji czczone są” w katedrze kolońskiej przebyć duchową drogę, by „oddać pokłon Panu”. Odpowiadając na apel Ojca Świętego, włączyliśmy się w to duchowe pielgrzymowanie. W Niedzielę Palmową, w Katedrze Gnieźnieńskiej, pragniemy przeżyć kolejny etap tej drogi. Stąd zapraszam serdecznie całą młodzież naszej Archidiecezji, do wspólnego przeżycia Niedzieli Palmowej, która jest przecież Waszym dorocznym świętem.

O godz. 12.00 zbierzemy się na Gnieźnieńskim Rynku, skąd po poświęceniu palm, na znak zwycięstwa miłości Chrystusa w naszym życiu, udamy się w procesji do Katedry, by tam w uroczystej Eucharystii „oddać pokłon Panu”.

Podczas tego świętowania delegacje każdej parafii złożą Chrystusowi Duchowe Dary Serca, czyli Wasze postanowienia wypisane na okolicznościowych kartach. Zachęcam Was, abyście w Waszych parafiach utworzyli Parafialną Księgę Darów.

Proszę Księży Proboszczów, Prefektów i Katechetów, aby pomogli młodzieży w zorganizowaniu pielgrzymki na te uroczystości do Gniezna. Polecam Waszej duszpasterskiej trosce, by z każdej parafii Archidiecezji przybyła delegacja z Parafialną Księgą Darów Duchowych.

Droga Młodzieży! Podczas naszego spotkania będziemy wsłuchiwać się w treść Orędzia skierowanego do Was przez Ojca św., a także zabierzecie to Orędzie do swych parafii, by tam we wspólnotach parafialnych i na katechezie rozważyć słowa papieskiego nauczania.

Zachęcam jeszcze raz słowami Ojca Świętego: „Nie ociągajcie się, drodzy młodzi, odpowiedzieć Chrystusowi, kiedy zaprasza was na ucztę Godów Baranka” (Orędzie, 3).

Oczekując na przeżycie Niedzieli Palmowej we wspólnocie z Wami na czas wielkopostnej pracy nad sobą, na czas umacniania się i przyjmowania obficie Bożej łaski z serca błogosławię


Wasz Arcybiskup
Henryk Józef Muszyński


Polecamy