środa, 12 sierpnia 2020 r.

„Drugi Październik Kulturalny”

Dni Kultury Chrześcijańskiej>

PROGRAM

♦ 1 października (sobota) - „Strzelno – zatrzymane w kadrze. Architektura, ludzie, przyroda” – wernisaż wystawy fotografii Heliodora Rucińskiego (godz. 1900, miejsce: Muzeum – Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława, Wzgórze Św. Wojciecha); organizator: Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna

♦ 6 października (czwartek) – „Duchowni i świeccy razem we wspólnej misji – czy to możliwe?” – prelekcja ks. Krzysztofa Redlaka, referenta ds. ruchów, organizacji i stowarzyszeń katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej (godz. 1900, miejsce: górna sala Muzeum – Romańskiego Ośrodka Kultury Ottona i Bolesława, Wzgórze Św. Wojciecha)

♦ 9 października (niedziela) – koncert zespołu ewangelizacyjnego z Inowrocławia „Po Stronie Nadziei” (godz. 1900, miejsce: Rotunda Św. Prokopa w Strzelnie)

♦ 10 października (poniedziałek) - „Ostatni dzień ks. Jerzego Popiełuszki” – spotkanie z Józefem Heroldem, redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej” w Bydgoszczy i Toruniu, m.in. redaktorem książki „Ostatni dzień ks. Jerzego Popiełuszki. Wspomnienia bydgoszczan” (godz. 1800, miejsce: Kawiarenka Norbertańska, Wzgórze Św. Wojciecha)

♦ 12 października (środa) – „Spotkanie z poezją” – spotkanie z Barbarą Luwańską ze Żnina i twórcami ze środowiska bydgoskiego Miesięcznika Literackiego „Akant” (godz. 1800, miejsce: pub w Pizzerii „Pele”, ul. Św. Ducha)

♦ 16 października (niedziela) – „Habemus Papam” – wieczór poezji i pieśni poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II (godz. 1500, miejsce: budynek byłego Kina „Kujawianka”, ul. Gimnazjalna); organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie

♦ 21 października (piątek) – wyjazd do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, w programie: Robert Schuman „III Symfonia”, Wojciech Kilar „Koncert Fortepianowy” (wyjazd o godz. 1700 sprzed siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie – ul. Sportowa, powrót ok. godz. 2200); zapisy do 15 października w Biurze Parafii Św. Trójcy w Strzelnie (koszt 15 zł – cena biletu i ubezpieczenia)

♦ 22 października (sobota) – „Jacek Karczmarski – bard Solidarności” – montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez przyjaciół z Orchowa (godz. 1900, miejsce: Kościół Św. Trójcy w Strzelnie)

♦ 28 października (piątek) – „Rock w Październiku” - koncert zespołów Skuund z Kruszwicy i Cameleon z Inowrocławia, jako „rozgrzewacz” – Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie (godz. 1900, miejsce: Kawiarnia „Kolorowa”, ul. Michelsona); współorganizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

♦ 29 października (sobota) – „25. rocznica powstania Solidarności w Strzelnie” – wernisaż wystawy (godz. 1900, miejsce: Skarbiec w Kościele Św. Trójcy w Strzelnie); organizator: Towarzystwo Miłośników Miasta StrzelnaKOMITET ORGANIZACYJNY: Sławomir Tarczewski, Piotr Barczak, Rafał Budny, ks. Otton Szymków – Proboszcz Parafii pw. Św. Trójcy w Strzelnie
WSPÓŁORGANIZATORZY: Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie, Urząd Miejski w Strzelnie

Polecamy