niedziela, 9 sierpnia 2020 r.

Będzie współpraca

Gniezno włączy się w tworzenie Centrum Myśli Jana Pawła II, które powstanie w Krakowie – Łagiewnikach. Deklarację taką złożył prezydent Gniezna Jaromir Dziel podczas październikowego spotkania włodarzy Miast i Gmin Papieskich w Krakowie. Uczestnicy spotkania zapewnili, iż pragną współuczestniczyć w tworzeniu Centrum nie tylko dlatego, by jak najgodniej upamiętnić Pontyfikat Przełomu Tysiącleci, ale także po to, by pomóc w upowszechnianiu przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II w życiu codziennym. Zadeklarowali również chęć wymiany doświadczeń podczas dorocznych konferencji Miast i Gmin Papieskich, które będą się odbywać najpierw w Krakowie, a później w Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach. Zebrani powołali również zespół koordynacyjny, który przygotuje projekty stosownych uchwał rad gmin i będzie pozostawał w stałym kontakcie z Kurią Metropolitalną w Krakowie.

BG

Polecamy