środa, 12 sierpnia 2020 r.

Jubileusz pobiedziskiej parafii

1 października br. parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Pobiedziskach obchodziła 25. rocznicę powołania do życia ośrodka duszpasterskiego, z którego później utworzono tutejszą parafię, a także 5. rocznicę konsekracji kościoła. Głównym punktem jubileuszowych uroczystości była Mszy św., sprawowana 28 września br. przez abp. Henryka Muszyńskiego, który udzielił również sakramentu bierzmowania 40. osobowej grupie młodzieży.

Na początku Eucharystii ks. kanonik Adam Zasada – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pobiedziskach przypomniał jej niedługą, choć obfitującą w wiele wydarzeń historię. – Dwadzieścia osiem lat temu Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński zainicjował starania o utworzenie w Pobiedziskach-Letnisku ośrodka parafialnego – mówił ks. Adam Zasada. – Gdy tylko udało się zakupić nieruchomość przy ul. Brzozowej, natychmiast ruszyły prace przy dostosowaniu budynku do potrzeb kultu. 1 października 1980 roku, a więc dokładnie 25 lat temu ks. Józef Bogusławski, rektor tutejszego ośrodka duszpasterskiego, a później proboszcz parafii, po raz pierwszy sprawował w zaadaptowanej kaplicy Mszę św. 2 lutego 1981 roku ks. kard. Stefan Wyszyński erygował w Pobiedziskach-Letnisku parafię. Po kilku latach przygotowań przystąpiono do budowy kościoła. W grudniu 1988 r. poświecono kaplicę, która przez ponad 6 lat służyła jako tymczasowa świątynia. Obecny kościół został konsekrowany pięć lat temu przez abp. Henryka Muszyńskiego.
Na uroczystą Mszę św. jubileuszową przybyły delegacje władz lokalnych i samorządowych, placówek oświatowych i miejscowych zakładów pracy. W Eucharystii uczestniczyli również księża zarówno z dekanatu Pobiedziska i Kiszkowo oraz kapłani z archidiecezji poznańskiej i diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
- Każdy jubileusz jest nowym darem, nową łaską, nową okazją ku temu, by nieco głębiej zastanowić się nad przebytą drogą, nad tym, co za nami, nad dniem dzisiejszym, a także, by spojrzeć w przyszłość – powiedział w homilii Ks. Arcybiskup. – Mówiąc o jubileuszu kościoła, można w ten sposób wyrazić podwójną rzeczywistość. Jubileusz kościoła, jako świątyni, jako Domu Bożego. Ale także jubileusz kościoła, jako żywej wspólnoty, ożywionej Duchem św., który czyni z nas, ludzi żywą świątynię odwiecznego Boga… Zauważmy, że tak, jak zdrowie organizmu zależy od pojedynczych komórek, tak również dynamizm i życie Kościoła w dużym stopniu jest uwarunkowane dynamizmem, zdrowotnością tej najmniejszej komórki, jaką jest parafia.

Marcin Makohoński

Polecamy