środa, 12 sierpnia 2020 r.

Krystyna Feldman w Inowrocławiu

Jednym z ciekawszych wydarzeń, które wpisały się w bogate kalendarium tegorocznych Dni Papieskich w Inowrocławiu było spotkanie ze znaną i niezwykle popularną aktorką – Krystyną Feldman.

Artystka przybyła do Inowrocławia na zaproszenie miejscowego Klubu Inteligencji Katolickiej. Rozmowa „O życiu i dziele Jana Pawła II” odbyła się w wypełnionej po brzegi Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej, a jej mentorem był Piotr Milchert – prezes inowrocławskiego KIK-u. Krystyna Feldman w ujmujący sposób mówiła o Ojcu Świętym – „rówieśniku” i „koledze – aktorze”, a jej osobiste refleksje spotkały się z żywym odbiorem słuchaczy, zarówno tych starszych, jak i młodszych. W czasie spotkania przywołano szereg historycznych zdarzeń składających się na blisko 27-letni pontyfikat Jana Pawła II. Nie zabrakło także bardzo osobistych refleksji dotyczących wielkich przeżyć religijnych i patriotycznych, które związane są z najnowszą historią naszej Ojczyzny. Dokonując swego rodzaju podsumowania papieskiego nauczania, Krystyna Feldman podkreśliła zwłaszcza wartość prawdy w myśli Papieża-Polaka. Jej zdaniem znajduje to swoje szczególne potwierdzenie w przywiązaniu młodych, dla których Ojciec Święty Jan Paweł II był niekwestionowanym autorytetem.
Żywa rozmowa stała się też okazją do ukazania życiowej i artystycznej drogi wybitnej polskiej aktorki, która z pokorą mówiła o swoich doświadczeniach i przeżyciach. Na pytanie, czy nie ma pretensji, że wielki sukces, który przyniosła jej mistrzowska kreacja Nikifora w filmie Krzysztofa Krauzego, przyszedł po tak wielu latach pracy zawodowej, odpowiedziała: „Dziękuję Panu Bogu, że w takim wieku zechciał jeszcze obdarzyć mnie swoją łaską”.

Jacek Nijak

Polecamy