piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Lubię łazić po górach

W dniach 16-18 września br. odbył się w Warszawie XVI Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego. W trakcie obrad delegatów tej zasłużonej dla turystyki w Polsce organizacji, trzydziestu działaczom Towarzystwa nadano tytuł Członka Honorowego. Wśród wyróżnionych znalazł się między innymi ks. kanonik dr Tadeusz Hanelt, biblista, wykładowca Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Miłość do turystyki, a przede wszystkim do turystyki górskiej zrodziła się u ks. Hanelta w trakcie studiów specjalistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1969 roku wstąpił on w szeregi Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego. Gdy w 1971 r. przybył do Gniezna, zaangażował się w tworzenie Klubu Górskiego „Ornak”. Jak wspomina, początki promowania turystyki w Gnieźnie nie były łatwe. Na pierwsze spotkania Klubu Górskiego przyszło zaledwie trzynaście osób. Obecnie „Ornak” zrzesza ponad 120 członków, reprezentujących trzy pokolenia mieszkańców Gniezna. Niektórzy członkowie przychodzą z wnukami. Każdego roku Klub Górski organizuje kilka lub nawet kilkanaście obozów w kraju i za granicą.
Ks. Tadeusz Hanelt uczestniczył również przez wiele lat w pracach Wojewódzkiej Komisji Turystyki Górskiej w Poznaniu, a jako turysta może poszczycić się wieloma odznakami i wyróżnieniami. – W góry nigdy nie chodziłem sam, zawsze wspinaliśmy się w grupie – mówi ks. Hanelt. – Wynika to z założenia, że turystyka górska powinna łączyć i zbliżać ludzi do siebie. W górach, zwłaszcza w chwilach trudnych, ujawnia się bowiem pełna prawda o człowieku. Czy potrafi on wyciągnąć pomocną dłoń i sam o pomoc poprosić. Turystyka ma również rolę wychowawczą. Służy przekazywaniu odpowiednich wzorców, kształtuje najbardziej szlachetne postawy oraz uczy odpowiedzialności.
Ks. kanonik dr Tadeusz Hanelt jest trzecim duchownym w Polsce, który otrzymał to zaszczytne wyróżnienie. Jego poprzednikami byli: Ojciec Święty Jan Paweł II i ks. prałat dr Jerzy Pawlik z Katowic. W Gnieźnie tytułem Honorowego Członka PTTK może poszczycić się również Kazimiera Helmin, wieloletni prezes Towarzystwa Górskiego.

Marcin Makohoński

Polecamy