środa, 12 sierpnia 2020 r.

Po polsku i niemiecku

W polskich i niemieckich księgarniach można kupić poprawione i uzupełnione wydanie książki Arno Giese ,,Kurier Kardynała”, opowiadającej o losach niemieckiego żołnierza Wehrmachtu, który w czasie II wojny światowej uratował relikwie św. Wojciecha przed profanacją i zniszczeniem. Publikacja wydana została w polskiej i niemieckiej wersji językowej przez Fundacje ,,Semper Silesia – Tradycja Narodów Wspólnym Dziedzictwem” z Katowic.

,,Kurier Kardynała” to opowieść o człowieku, który – jak napisał w przedmowie jej autor Arno Giese” ,,z narażeniem życia pomagał tym, z którymi kazano mu walczyć, który ratował życie tych, których kazano mu zabijać i dla którego nauka Kościoła stała się drogowskazem życia.” Kim był? Nazywał się Urban Thelen. W wieku 22 lat został powołany do Arbeitsdiends (paramilitarnej organizacji młodzieżowej), a później do Wehrmachtu, gdzie przysposobiono go do pracy w wojskowych komisjach i urzędach poborowych. W 1939 roku trafił do Inowrocławia, gdzie objął stanowisko szefa biura nadzoru i uzupełnienia wojskowego w Wojskowym Urzędzie Meldunkowym. Tam poznał katolickiego księdza Pawła Mateusza, któremu kard. Adolf Bertram z Wrocławia zlecił misję opieki duszpasterskiej nad przesiedlonymi na te tereny niemieckimi katolikami. Tak narodziła się długoletnia przyjaźń i współpraca. Urban Thelen pomagał Polakom dostarczając im kenkarty i żywność, przewoził tajne kościelne dokumenty i dzięki specjalnemu pełnomocnictwu kard. Bertrama zabierał z kościołów Najświętszy Sakrament ratując Go tym samym przed profanacja i zbezczeszczeniem. W lipcu 1941 roku podjął się misji najtrudniejszej - wydostania z zajętej przez Niemców katedry i przewiezienia w bezpieczne miejsce relikwii św. Wojciecha. Po latach, wspominając to wydarzenie powiedział: ,,z radością wspominam, że mnie, żołnierzowi Wehrmachtu, a przede wszystkim katolikowi dane było uratować od zniszczenia i profanacji tę największą świętość Polaków.”
Poprawione i uzupełnione wydanie książki ,,Kurier Kardynała”, prócz obszernych wspomnień głównego bohatera oraz świadków tamtych wydarzeń zawiera także biogramy występujących w niej osób, publikacje prasowe nt. promocji pierwszego wydania, zdjęcia oraz relację z ubiegłorocznej wizyty Urbana Thelena w Gnieźnie i Inowrocławiu. Nade wszystko jednak znaleźć tam można szereg historycznych faktów dotyczących relikwii św. Wojciecha, które nie były dotąd znane ani Polakom ani Niemcom, a które – jak napisał Arno Giese – mają ogromne znaczenie w czasach jednoczenia się Europy i w dobie toczącego się procesu polsko-niemieckiego pojednania.
Bernadeta Gozdowska

Polecamy