niedziela, 9 sierpnia 2020 r.

Różańcowy dzień skupienia Towarzystwa św. Wojciecha

W sobotę, 8 października br., spotkało się w Łeknie 50 braci z Towarzystwa św. Wojciecha regionu Pałuki na różańcowym dniu skupienia.

Spotkanie formacyjne prowadził ks. dr Tomasz Głuszak – asystent kościelny Towarzystwa, który w swojej refleksji opartej o treść listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae, ukazał historyczny rozwój różańca oraz jego wartość dla życia duchowego. Ten słowno-kontemplacyjny cykl modlitwy do Najświętszej Maryi Panny – mówił w swoim wystąpieniu ks. Głuszak –zawiera w sobie najstarsze i najcenniejsze modlitwy Kościoła, takie jak: Credo, Ave Maria, czy Ojcze nasz. Czy mamy tego świadomość, że odmawiając różaniec zanurzeni jesteśmy w wielowiekową i osadzoną mocno w duchowości chrześcijańskiej modlitwę, modlitwę prostą a zarazem pełną głębi, często dla nas trudną, a niekiedy nawet niezrozumiałą, modlitwę umiłowaną i praktykowaną przez licznych świętych – kontynuował asystent Towarzystwa św. Wojciecha.
Uczestnicy dnia skupienia wzięli udział w Eucharystii, a także zwiedzili jeden z najstarszych drewnianych kościołów w Polsce w oddalonym o 3 km od Łekna Tarnowie Pałuckim. O sięgającej XIV wieku historii tej zabytkowej świątyni świadczy chociażby fakt, potwierdzony badaniami naukowymi, że drewno wykorzystane do budowy kościoła zostało ścięte w okresie zimy na przełomie lat 1373-1374. Szczególne zainteresowanie zwiedzających wzbudziły liczne polichromie oraz zabytkowe organy. Bracia zrzeszeni w Towarzystwie oprócz wyciszenia, modlitwy i zapoznania się z kryjącymi w sobie wiele wieków historii zakątkami regionu, mieli czas na wspólne spotkanie oraz wymianę doświadczeń z pracy w kołach parafialnych.

Lucyna Muniak

Polecamy