środa, 12 sierpnia 2020 r.

Siedem dni dla misji

W niedzielę, 23 października br. w Kościele powszechnym obchodzono Światowy Dzień Misyjny. W archidiecezji gnieźnieńskiej tego dnia oraz przez cały następny tydzień modlono się w intencji misji i misjonarzy. Zbierano również fundusze na dzieło misyjne.

Światowy Dzień Misyjny w sposób szczególny przypomina nam, że wspieranie dzieła misyjnego jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. W Kościele Gnieźnieńskim Tydzień Misyjny zainaugurowało XII Archidiecezjalne Spotkanie Misyjne, które odbyło się 22 października br. w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Obok referatów i dyskusji na temat animacji misyjnej w parafiach i szkołach dokonano również szczegółowej prezentacji Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny, które nosi tytuł: „Misja – Chleb łamany za życie świata”. Orędzie przedstawił ojciec Manolo Torres MCCI, Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego z Warszawy.
- Podczas tegorocznego Tygodnia Misyjnego, obok tradycyjnych już form wspierania misji, podjęte zostały również w naszej archidiecezji nowe inicjatywy promujące dzieło misyjne wśród dzieci i młodzieży – mówi ks. dr Franciszek Jabłoński, Dyrektor Diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych. – Głoszone były również okolicznościowe homilie, a katecheci i animatorzy misyjni przygotowali cykl pogadanek i prezentacji ukazujących posługę misjonarzy. Potwierdzeniem tych słów są liczne inicjatywy podejmowane w wielu miejscowościach archidiecezji gnieźnieńskiej. W kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Chodzieży ponad dwudziestoosobowa grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach wystawiła przedstawienie teatralne ukazujące pracę misjonarzy. W parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni rozważania na temat misji przeplatały codzienną modlitwę różańcową, a w parafii pw. św. Floriana w Żninie koło misyjne przygotowywało uroczyste oprawy Mszy św. Natomiast dzieci z parafii pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie, poprzebierane za mieszkańców krajów misyjnych, złożyły podczas Mszy św. uroczyste przyrzeczenie, że każdego dnia będą modlić się za misjonarzy. Wzorem lat ubiegłych we wszystkich parafiach archidiecezji odbyła się zbiórka datków na rzecz misji oraz sprzedaż kalendarzy misyjnych.

Marcin Makohoński

Polecamy