środa, 12 sierpnia 2020 r.

Służymy świadomie i dobrowolnie

Do grona wolontariuszy posługujących na co dzień w Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej dołączyło w minioną niedzielę (2 października br.) 24 młodych ludzi. Składając uroczyste ślubowanie wyrazili chęć niesienia bezinteresownej i ofiarnej pomocy drugiemu człowiekowi.

- Aby zostać wolontariuszem, trzeba sprostać obowiązującym u nas wymaganiom i odbyć odpowiednie przygotowanie – mówi Robert Nawrocki, koordynator ds. Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. – Każdego kandydata czeka najpierw bardzo szczegółowa rozmowa kwalifikacyjna. Od jej wyników zależy, czy dana osoba może zostać wolontariuszem i gdzie ewentualnie może pracować. Kolejny krok, to podpisanie porozumienia o pracy wolontaryjnej. Po dwóch tygodniach rozpoczyna się podstawowe szkolenie, które później kontynuowane jest w ramach specjalistycznych praktyk. Całość kończy uroczyste ślubowanie, połączone z wręczeniem identyfikatora, będącego swoistego rodzaju „dokumentem tożsamości” każdego wolontariusza Caritasu.
Tegoroczny dzień immatrykulacji, czyli ślubowania kandydatów na wolontariuszy nie został wybrany przypadkowo. 2 października rozpoczął się bowiem 61. Tydzień Miłosierdzia. Tego dnia świętowano także 15 rocznicę powstania i działalności Caritas Polska.
Ślubowanie odbyło się w kościele pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie podczas uroczystej Mszy św., którą w intencji Caritas i osób zaangażowanych w jej działalność sprawował bp Bogdan Wojtuś. – Żyjemy obecnie w czasach, w których bardzo często ludzie postrzegają otaczający ich świat w sposób wyłącznie horyzontalny – powiedział w homilii bp Wojtuś – Widzą oni przed sobą jedynie dobra materialne, które rodzą chęć posiadania za wszelką cenę. Liczy się bowiem doczesność. Jakże brak nam dzisiaj spojrzenia wertykalnego. Świadomości, iż nasze życie przemija i że to Chrystus musi być w nim Przewodnikiem. Jesteśmy zobowiązani realizować Jego nauczanie, a konkretną szansą jest właśnie działalność Caritas. By ta praca, ta pomoc potrzebującym była szersza i miała większy zasięg, potrzebne są struktury. Takie właśnie tworzy Caritas, która odrodzona, od 15 lat służy najbardziej potrzebującym, jako nowoczesna, duża, szybko reagująca, budząca zaufanie i przede wszystkim przyjazna człowiekowi organizacja charytatywna.

Marcin Makohoński

Polecamy