środa, 5 sierpnia 2020 r.

Strzał w dziesiątkę

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej otworzyła dwie nowe placówki – ,,Dom Aniołów Stróżów” w Kruszwicy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej ,,Radosne serca” w Bielicach.

Poświęcenia obydwu obiektów dokonał w październiku bp Bogdan Wojtuś. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielicach otwarto oficjalnie w połowie ubiegłego miesiąca, a ,,Dom Aniołów Stróżów” w Kruszwicy przed niespełna dwoma tygodniami. Ostatnia z placówek jest dziesiątą, prowadzoną na terenie naszej archidiecezji przez gnieźnieńska Caritas.

Krok do samodzielności
W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Bielicach pomoc i opiekę znajdą osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie powiatu mogileńskiego, które ukończyły 16 lat i nie są objęte obowiązkiem szkolnym. Do ich dyspozycji przygotowano m.in. pracownię krawiecką, plastyczną, stolarską oraz gospodarstwa domowego, a także gabinet fizjoterapii oraz salę naukową wyposażoną w sprzęt komputerowy. Uczestnicy zajęć będą mogli także korzystać z pomocy logopedy, psychologa, pracownika socjalnego oraz pielęgniarki. Jak informuje ks. Jacek Dziel – dyrektor gnieźnieńskiej Caritas, głównym celem działalności placówki jest wykształcenie w uczestnikach zajęć większej samodzielności poprzez ogólny rozwój oraz poprawę sprawności fizycznej i psychospołecznej. – Chodzi o doskonalenie umiejętności niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania w życiu codziennym – wyjaśnia. – Rozwijanie zaradności, zdolności podejmowania decyzji oraz komunikowania się z innymi.
Warsztat ,,Radosne serca” mieści się w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich i zajmuje powierzchnię 450 m kw. Powstał dzięki dotacji przekazanej gnieźnieńskiej Caritas przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pod opieką Aniołów Stróżów
Kolejną placówką otwartą przez gnieźnieńską Caritas w październiku jest ,,Dom Aniołów Stróżów” w Kruszwicy. Funkcjonuje w nim ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klub młodzieżowy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zdaniem ks. Jacka Dziela potrzeba tworzenia takich wielofunkcyjnych ośrodków w małych miasteczkach i środowiskach wiejskich jest ogromna, gdyż zapewniają one dzieciom nie tylko opiekę, ale także pomoc w nauce, wyrównując tym samym ich szansę w zdobywaniu wykształcenia.
,,Dom Aniołów Stróżów” mieści się w budynku należącym do parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Kruszwicy. W chwili obecnej do działającej w nim ochronki uczęszcza dwudziestu maluchów, które pod opieką wychowawców spędzają trzy dni w tygodniu. W klubie młodzieżowym natomiast, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 19.00, czas wolny od nauki spędza ponad pięćdziesięciu młodych ludzi. W placówce prócz wychowawców i wolontariuszy pracuje także pedagog i terapeuta.

Bernadeta Gozdowska

Polecamy