środa, 12 sierpnia 2020 r.

Sztafeta modlitwy w intencji powołań

Jan Paweł II zachęcał, aby ,,wielkodusznie wspomagać powołania di kapłaństwa i szczególnej konsekracji, przede wszystkim przez modlitwę do Pana żniwa” (NMI 46). Podejmując to wezwanie Kongregacja Wychowania Katolickiego wraz z Papieskim Dziełem ds. Powołań zaproponowały całemu Kościołowi podjęcie w roku Eucharystii całorocznej sztafety modlitwy o wzrost liczebny i o świętość powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego na świecie. Każdy kontynent, a dalej kraj i Kościół lokalny, poproszone zostały o podjęcie dwóch okresów modlitwy. W naszej Archidiecezji czasem modlitwy był już dzień 23 maja, a następny będzie 8 listopada br.

Jak poprzednio, taki i obecnie, w tym dniu we wszystkich parafiach powinna być sprawowana Msza św. w intencji powołań oraz zorganizowane okolicznościowe nabożeństwa połączone np. z adoracją Najświętszego Sakramentu i Apelem Jasnogórskim. W realizacji tego zadania warto wykorzystać rozesłane już w maju materiały na Niedzielę Dobrego Pasterza. Ważne jest, by poinformować i przygotować wiernych do właściwego przeżycia tego czasu. Poszczególne środowiska formacyjne, zgromadzenia zakonne i ruchy religijne, duszpasterze chorych i katecheci, opiekunowie wspólnot niech włączą się w to dzieło we właściwy sobie sposób.

Dla każdej parafii będzie to okazja do wyrażenia wdzięczności Bogu za dar powołań już otrzymanych, których w naszej Archidiecezji nie brakuje, a szczególnie za wszystkich nowych kleryków naszego Seminarium. Dzień modlitw powinien być też okazją do budzenia wśród laikatu większej odpowiedzialności za dzieło promocji powołań do służby Bożej. Każda parafia niech czuje się zaproszona do tego, by wymodlić dar powołania z własnego środowiska. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje (Łk 10, 2).

Polecamy