środa, 12 sierpnia 2020 r.

Trwajmy mocno...

W Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym oraz Instytucie Teologicznym im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gnieźnie rozpoczął się nowy rok akademicki. Radosne ,,Gaudeamus igitur" zabrzmiało w sobotnie południe 1 października.

Inauguracyjne uroczystości rozpoczęła Msza św. sprawowana w gnieźnieńskiej katedrze pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia - dawnego rektora PWSD. W homilii ks. dr Tomasz Głuszak zachęcał alumnów i wykładowców, by w zgłębianiu prawdy o niepojętym Bogu naśladowali św. Teresę z Lisieux, którą Kościół czci w liturgii właśnie 1 października. – Co mówi św. Teresa nam, profesorom i wykładowcom? - pytał. - Ona mówi, abyśmy zawsze wierni nauce Kościoła sumiennie i z oddaniem kształtowali umysły i serca młodych ludzi, nie szukając własnej chwały. Co mówi Święta Mistrzyni Nowicjatu nam wychowawcom? Ona mówi, abyśmy odwracając wzrok naszych wychowanków od nas i kierując go ku Bogu, pamiętali, że najpierw mamy być świadkami, prawdziwymi świadkami. Co mówi Mała Tereska z Lisieux studentom i klerykom? Ona mówi, aby nie szczędząc sił ani czasu rozbudzali w sobie pasję poznawania Boga, pamiętając zarazem, że studia są zaledwie początkiem pewnej intelektualnej i duchowej drogi, którą należy kontynuować całe życie.
W uroczystej inauguracji prócz profesorów, wykładowców i alumnów gnieźnieńskiego PWSD oraz studentów Prymasowskiego Instytutu Teologicznego uczestniczyli także rektorzy seminariów duchownych i zakonnych z sąsiednich diecezji, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz dyrektorzy gnieźnieńskich placówek oświatowych. Słowa pozdrowienia do kleryków i studentów teologii skierował także, uczestniczący w Synodzie Biskupów w Rzymie abp Henryk Muszyński, który w liście złożonym na ręce ks. dr hab. Bogdana Czyżewskiego, rektora PWSD napisał: ,,Cieszę się z waszej obecności i dziękuję za gotowość pójścia za Chrystusem. Wiem, że przez cały rok pragniecie wpatrywać się w postaci naszych błogosławionych kapłanów męczenników z okresu II wojny światowej, którzy w tym właśnie seminarium uczyli się, co znaczy trwać w wierze, a gdy przyszła chwila ciężkiej próby, wyznali tę wiarę przed Bogiem i ludźmi. Potrzeba dzisiaj wychowawców, profesorów, wykładowców, kleryków, kapłanów, katechetów i świeckich, którzy w codziennym pielgrzymowaniu do domu Ojca okażą się ludźmi tak głębokiej wiary."
W rozpoczynającym się roku akademickim w gnieźnieńskim PWSD studiować będzie 103 kleryków, w tym 18 na roku pierwszym. Podczas sobotniej uroczystości nowoprzyjęci złożyli ślubowanie i odebrali z rąk bp. Bogdana Wojtusia studenckie indeksy. Hasłem przewodnim programu tegorocznej formacji seminaryjnej są słowa zaczerpnięte z Listu do Hebrajczyków ,,Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary", które - jak tłumaczył ks. Bogdan Czyżewski - wyznaczają kierunek dla życia duchowego każdego kapłana, kleryka, a także teologa.
Bernadeta Gozdowska

Polecamy